เตือนไทย 9-11 ส.ค. เจอฝนเพิ่ม แก่งกระจานนน้ำเกินความจุ 103%


เข้าชม : 90   |  
แบบจำลองสภาพอากาศ (วาฟ-รอม) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แจ้งว่า มรสุมเข้าไทยอาจมีฝนหนักถึงหนักมากช่วง 9-11 ส.ค. ส่วนเขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนน้ำอูนมีระดับน้ำเต็มความจุเก็บกักแล้ว โดยยังคงมีน้ำไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้น


วันที่ 9 ส.ค. ผู้สื่อข่าวราย บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครนายก ปราจีนบุรีสระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา กระบี่ รวมทั้งชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนน้ำอูนมีระดับน้ำเต็มความจุเก็บกักแล้ว และยังคงมีน้ำไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้น


วาฟระบุด้วยว่า ประเทศไทยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นหลายแห่ง


โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 138 มิลลิเมตร พังงา 128 มิลลิเมตร มุกดาหาร 88.2 มิลลิเมตร ตราด 85 มิลลิเมตรระนอง 82 มิลลิเมตร ชุมพร 82 มิลลิเมตร ลำปาง 54 มิลลิเมตร เชียงราย 50 มิลลิเมตร ปราจีนบุรี 36 มิลลิเมตร


ส่วนลำน้ำสายหลักในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ยังคงมีปริมาณฝนน้อยต่อเนื่องโดยเฉพาะแม่น้ำมูลตอนบนมีระดับน้ำน้อย สำหรับภาคกลางมีระดับปานกลางถึงน้ำมาก และภาคใต้มีระดับปานกลางถึงน้ำมาก


สำหรับแม่น้ำเพชรบุรี ปริมาณน้ำที่ล้นออกทางระบายน้ำล้น ทำให้แม่น้ำเพชรบุรีมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม่น้ำเพชรบุรี ช่วงตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระดับน้ำล้นตลิ่ง แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ที่ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.54 เมตร แนวโน้มระดับน้ำทรงตัว


สำหรับสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในประเทศไทย วันที่ 9 ส.ค. ปริมาณน้ำกักเก็บรวมทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 70 โดยน้ำไหลลงเขื่อนมากกว่าค่าเฉลี่ย และอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ซึ่งเขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 103 เป็นน้ำใช้การได้จริง 669 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์น้ำมีน้ำเกินความจุเก็บกัก เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ 24.45 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำ 16.85 ล้านลูกบาศก์เมตร


เขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 85 เป็นน้ำใช้การได้จริง 4,525 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ 61.24 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำ 42.74 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังรับน้ำได้อีก 1,323 ล้าน ลบ.ม.


เขื่อนน้ำอูน มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 103 เป็นน้ำใช้การได้จริง 489 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์น้ำมีน้ำเกินความจุเก็บกัก เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ 4.84 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำ 4.84 ล้านลูกบาศก์เมตร


เขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 87 เป็นน้ำใช้การได้จริง 5,196 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ 40.06 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำ 19.90 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังรับน้ำได้อีก 2,284 ล้าน ลบ.ม.


เขื่อนปราณบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 82 เป็นน้ำใช้การได้จริง 302 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ 14.95 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำ 9.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังรับน้ำได้อีก 72 ล้าน ลบ.ม.


เขื่อนรัชประภา มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 80 เป็นน้ำใช้การได้จริง 3,192 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ 72.70 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำ 8.98 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังรับน้ำได้อีก 1,105 ล้าน ลบ.ม.


เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 67 เป็นน้ำใช้การได้จริง 3,515 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปานกลาง เมื่อวานนี้มีน้ำไหลลงอ่างฯ 30.43 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำ 34.05 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังรับน้ำได้อีก 3,145 ล้าน ลบ.ม.


วาฟระบุอีกว่า สำหรับสถานการณ์ฝนช่วงวันที่ 9-11 ส.ค. นั้น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้และจะเคลื่อนตัวขึ้นปกคุลมเกาะไหหลำ ทำให้ร่องมรสุมยังคงพาดภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มมากขึ้น


โดยจะมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งแนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก


โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา กระบี่ รวมทั้งชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
ช่วงวันที่ 12-15 ส.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมเกาะไหหลำอาจทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้ ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศพม่าตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน


ส่งผลให้ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้บางแห่ง ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้แนวปะทะของลมมรสุมในด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง


เรียบเรียงโดยทีมงาน


ขอบคุณข้อมูลจาก : khaosod

#พายุเข้า #กรมอุตุวิทยาเตือน #เขื่อนแตก #แก่งกระจาน #น้ำท่วม #ฝนตกหนักบทความล่าสุดหมวด ข่าวดัง
ยอดนิยม
บอกแล้วอย่าท้าแม่!! คลิปแม่ลูกเต้นมันส์สุดเหวี่ยง ตอนจบมีเซอร์ไพร์สชาวเน็ตแห่ชื่นชม
บอกแล้วอย่าท้าแม่!! คลิปแม่ลูกเต้นมันส์สุดเหวี่ยง ตอนจบมีเซอร์ไพร์สชาวเน็ตแห่ชื่นชม

งูเหลือมไล่ฉกแมว แต่สู้ไม่ไหวหนีหลบในล้อรถ กู้ภัยเร่งนำออก-เจ้าของเชื่อจะมีโชค
งูเหลือมไล่ฉกแมว แต่สู้ไม่ไหวหนีหลบในล้อรถ กู้ภัยเร่งนำออก-เจ้าของเชื่อจะมีโชค

 โดนจวกเละ!  เจสซี่ วาร์ด  ไลฟ์สดสาวนุ่งบิกินี่ เต้นยั่วบนแพที่กาญจนบุรี
โดนจวกเละ! เจสซี่ วาร์ด ไลฟ์สดสาวนุ่งบิกินี่ เต้นยั่วบนแพที่กาญจนบุรี

อย่าคิดมีชู้!! คู่สมรสนอกใจ ยิงทิ้งไม่ติดคุก
อย่าคิดมีชู้!! คู่สมรสนอกใจ ยิงทิ้งไม่ติดคุก

สาวโวย กินข้าวจ่ายแบงค์ 500 โดนร้านเขียนโน้ตเหน็บ โซเชียลรุมจวกเละ
สาวโวย กินข้าวจ่ายแบงค์ 500 โดนร้านเขียนโน้ตเหน็บ โซเชียลรุมจวกเละ

ระวังแพ้! สีเพ้นท์เฮนน่า
ระวังแพ้! สีเพ้นท์เฮนน่า

สิตางศุ์ พร้อมเปิดหัวใจ...รักแท้เอาชนะทุกข้อจำกัด
สิตางศุ์ พร้อมเปิดหัวใจ...รักแท้เอาชนะทุกข้อจำกัด

สลากแบบใหม่ เริ่มใช้งวด 1 ก.ย.
สลากแบบใหม่ เริ่มใช้งวด 1 ก.ย.

ชาวเนตวิจารณ์หนัก! คลิปหนุ่มหน้าทะเล้น ขี่มอเตอร์ไซค์จี้เอวสาว
ชาวเนตวิจารณ์หนัก! คลิปหนุ่มหน้าทะเล้น ขี่มอเตอร์ไซค์จี้เอวสาว

อย่างนี้ก็ได้เหรอ! หนุ่มงงโดนใบสั่ง คอนโทรลรถไม่ใช่สีชมพู
อย่างนี้ก็ได้เหรอ! หนุ่มงงโดนใบสั่ง คอนโทรลรถไม่ใช่สีชมพู

สืบเนื่องประเด็นดัง! ตกลงไปในบ่อ ''เยลโลว์สโตน'' จะรอดหรือไม่
สืบเนื่องประเด็นดัง! ตกลงไปในบ่อ ''เยลโลว์สโตน'' จะรอดหรือไม่

ทุเรียนพื้นเมืองอายุ100ปี รสชาติที่สืบต่อมายาวนาน
ทุเรียนพื้นเมืองอายุ100ปี รสชาติที่สืบต่อมายาวนาน

ฮาหนักมาก! ปลาบู่ทองโกอินเตอร์ มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ โดย เจนนี่ ปาหนัน
ฮาหนักมาก! ปลาบู่ทองโกอินเตอร์ มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ โดย เจนนี่ ปาหนัน

ยอดวิวทะลุ5ล้าน!! คลิปมายากลจากมายากรชื่อดัง Zach King กับการโปรโมทสายการบินที่ไม่ธรรมดา
ยอดวิวทะลุ5ล้าน!! คลิปมายากลจากมายากรชื่อดัง Zach King กับการโปรโมทสายการบินที่ไม่ธรรมดา

เผยแล้ว! เฉลยคลิปมายากลระดับโลก เดินทะลุกำแพง ที่แท้ทำแบบนี้
เผยแล้ว! เฉลยคลิปมายากลระดับโลก เดินทะลุกำแพง ที่แท้ทำแบบนี้

ฝันที่เป็นจริง! พาชมการแข่งการ์ดยูกิในระบบ AR กับบลูอายที่โผล่มาตัวเป็นๆ
ฝันที่เป็นจริง! พาชมการแข่งการ์ดยูกิในระบบ AR กับบลูอายที่โผล่มาตัวเป็นๆ

เอาจริง! กทม.ยัน จัดให้แบ่งค่าปรับคนนำจับ ปราบพวกมักง่าย ทิ้งขยะ-ขับขี่ทางเท้า
เอาจริง! กทม.ยัน จัดให้แบ่งค่าปรับคนนำจับ ปราบพวกมักง่าย ทิ้งขยะ-ขับขี่ทางเท้า

ชาวจีนใช้ผ้ามัดดึงศีรษะตัวเองให้ตัวลอย ไม่มีลู่วิ่งไฟฟ้า ก็หาวิธีวิ่งกับที่ได้
ชาวจีนใช้ผ้ามัดดึงศีรษะตัวเองให้ตัวลอย ไม่มีลู่วิ่งไฟฟ้า ก็หาวิธีวิ่งกับที่ได้

เปิดใจขอโทษ ดราม่าเยลโลว์สโตน สัญญาจะจำเป็นบทเรียน!
เปิดใจขอโทษ ดราม่าเยลโลว์สโตน สัญญาจะจำเป็นบทเรียน!

ดราม่าหนัก !! ฟุตซอลไทยอ่วม มาเลเซียเล่นแง่ แสดงความไม่มืออาชีพ
ดราม่าหนัก !! ฟุตซอลไทยอ่วม มาเลเซียเล่นแง่ แสดงความไม่มืออาชีพ
logo GangBeauty
ติดต่อลงโฆษณา: gangbeauty@hotmail.com
แจ้งลบเนื้อหา / แนะนำติชม: gangbeauty@hotmail.com
GangBeauty.com © 2019 All right reserved.