บทความ "���������������������������������������������������������"