8 พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน “ช่วยสร้างภูมิคุ้ม” ให้ร่างกายแข็งแกร่ง !!!

648

การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัจจัยเช่น อายุ พันธุกรรม อาหาร หรือยาบางชนิด ซึ่งร่างกายเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเองได้ โดยวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำว่า ทุกระบบของร่างกายจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันดังนี้


: pixabay.com

1. เลิกสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2. เลือกอาหารที่มีส่วนประกอบของธัญพืชไม่ขัดสี เพิ่มผักผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง


: pixabay.com

3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง

4. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติ


: pixabay.com

5. ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ

6. นอนหลับสนิท พักผ่อนอย่างเพียงพอ


: pixabay.com

7. หลีกเลี่ยงการติดเชื้อ เช่น ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหารหรือหยิบอาหารเข้าปาก งดกินอาหารสุกๆ ดิบๆ

8. ตรวจสุขภาพประจำปี หรือเข้ารับการรักษาให้ตรงตามเวลานัด สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว

ภาพปกประกอบจาก : streetwill.co

โพสใกล้เคียง