ตัวอักษรที่ไม่ควรมีในชื่อ ของคนทั้ง 7 วัน

อ่าน 2,380การตั้งชื่อ นอกจากจะมีความหมายที่ดีแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงนั่นคือ อักษรที่อยู่ในชื่อนั้นถูกโฉลก หรือมีอักษรต้องห้ามหรือไม่ เพราะตามตำราโหราศาสตร์เชื่อว่า ชื่อที่ดีของผู้ชายควรต้องมีตัวอักษรที่เป็นเดช จะทำให้มีอำนาจ วาสนา มีชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ส่วนผู้หญิงควรมีตัวอักษรที่เป็นศรี เพื่อเสริมโชคลาภบารมี มีคนเคารพยกย่อง ดังนั้น การตั้งชื่อ จึงไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณี เพราะจะทำให้พบเจอแต่อุปสรรค และสิ่งไม่ดีต่างๆ


ลองมาดูกันว่าชื่อของคุณนั้นมีอักษรต้องห้ามหรือไม่


วันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ตัวอักษร: ศ, ษ, ส, ห, ฬ

วันจันทร์ ไม่ควรใช้สระ: อะ, อา, อิ, อี, อึ, อือ, อุ, อู, เอ, โอ

วันอังคาร ไม่ควรใช้ตัวอักษร: ก, ข, ค, ฆ, งวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ตัวอักษร: จ, ฉ, ช, ฌ, ญ

วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ตัวอักษร: บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม

วันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ตัวอักษร: ด, ต, ถ, ท, ธ, น


วันศุกร์ ไม่ควรใช้ตัวอักษร: ย, ร, ล, ว

วันเสาร์ ไม่ควรใช้ตัวอักษร: ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ
บทความแนะนำ
บทความล่าสุด