รวมพิกัด!! เที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ทั่วไทย 2561

1,953

ประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวอิสาน ซึ่งมีความเชื่อว่าการจุดบั้งไฟ เป็นการบูชาพญาแถน คือเทพผู้ที่ดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งภายในงานประเพณีบุญบั้งไฟนั้นก็จะมีการจัดขบวนแห่ที่สวยงาม รวมไปจนถึงการจุดบั้งไฟตามประเพณี และวันนี้ Gang Beauty ได้รวมพิกัดที่จัดงานมาให้คุณได้เลือกไปเที่ยวชมและซึมซับบรรยากาศความสนุกสนานของชาวอิสานกันแล้ว

งานประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร


Facebook : จังหวัดยโสธร

สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร ในปี 2561 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 พถษภาคม 2561 ภายในมีกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม , การประกวดแห่กาพย์เซิ้งบั้งไฟ , การสาธิตการแกะลายบั้งไฟ , การแสดงรถบั้งไฟโบราณ , การประกวดธิดาบั้งไฟโก้, การประกวดเวทีกองเชียร์บั้งไฟ, การแสดงแสงสีสื่อผสม ตำนานพญาคันคาก (ตำนานบุญบั้งไฟยโสธร) , การจุดโชว์บั้งไฟแฟนซี (บั้งไฟติดร่มมีควันสี) , การแข่งขันบั้งไฟติดร่มแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดียโสธร


Facebook : จังหวัดยโสธร


Facebook : จังหวัดยโสธร

พิกัด : หน้าที่ว่าการ อ.เมืองยโสธร ลานวิมารพญาแถน สวนสาธารณะพญาแถน จ.ยโสธร
ระยะเวลาการจัดงาน : วันที่ 9 – 13 พถษภาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติม โทร. : 045-714212
Facebook : จังหวัดยโสธร
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.amazingthaitour.com

ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านบ้านกุดหว้า จ.กาฬสินธุ์


Facebook : ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านบ้านกุดหว้า

งานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีสโลแกนประจำงานคือ “ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน” ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การจุดบั้งไฟตะไลแสน ตะไลล้าน ตะไลสองล้าน ตะไลสิบล้านแบบติดร่ม และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอิสานอีกมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พถษภาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลกุดหว้า อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

พิกัด : เทศบาลตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ระยะเวลาการจัดงาน : วันที่ 19 – 20 พถษภาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติม โทร. : 043-851608
Facebook : ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านบ้านกุดหว้า (Kut Wa”s Skyrocket Festival)

งานประเพณีบุญบั้งไฟกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด


Facebook : แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด

สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 7 พถษภาคม 2561 ภายในงานมีมหรสพ นักร้อง วงดนตรีชื่อดังให้ได้สนุกสนานกันทุกค่ำคืน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่สำคัญอย่างขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ขบวนฟ้อนรำ และชมการจุดบั้งไฟ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์


Facebook : แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด


Facebook : แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด

พิกัด : สนามกีฬาเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ระยะเวลาการจัดงาน : วันที่ 2 – 7 พถษภาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติม โทร. : 043-632126
Facebook : แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด

ประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย จ.เพชรบูรณ์


Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย

งานประเพณีบุญบั้งไฟพุเตย ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ตั้งแต่ขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนฟ้อนรำที่สวยงาม อีกทั้งยังมีวงดนตรีแสดงสดสุดมันส์อีกด้วย


Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย


Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย

พิกัด : หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ระยะเวลาการจัดงาน : วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติม โทร. : 056-797650
Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย

งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 จ.หนองคาย


Facebook : สถานีหนองคาย

งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณทุ่งหนองงูเหลีอม ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ภายในงานมีการจัดประกวดขบวนแห่ลวดลายบั้งไฟ


Facebook : สถานีหนองคาย


Facebook : สถานีหนองคาย

พิกัด : บริเวณทุ่งหนองงูเหลีอม ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
ระยะเวลาการจัดงาน : วันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติม โทร. : 042-411603
Facebook : สถานีหนองคาย

งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ สืบสานตำนานม้าคำไหล จ.อุดรธานี


Facebook : เทศบาลตำบล บ้านธาตุ

สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ สืบสานตำนานม้าคำไหล จ.อุดรธานี ประจำปี 2561 “แห่บั้งไฟ เซิ้งม้าคำไหล รำถวาย ไหว้พระธาตุ” ประเพณีดั้งเดิมของชาวอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2561 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดธิดาบั้งไฟ การแสดงบนเวทีต่างๆ เช่น หมอลำ คอนเสิร์ตจากดาราศิลปินชื่อดัง และที่สำคัญคือการรำถวายองค์พระธาตุ การแห่บั้งไฟ

พิกัด : เทศบาลตำลบบ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ระยะเวลาการจัดงาน : 27 – 30 เมษายน 2561
สอบถามเพิ่มเติม โทร. : 042-146095
Facebook : เทศบาลตำบล บ้านธาตุ

โพสใกล้เคียง