ชีวิตที่สุขสงบคือการควบคุมจิต ไม่ดิ้นตามปาก-ความคิดคน

428

ห้ามไม่ได้คือ “ปาก”

คาดหวังไม่ได้คือ “ความคิดคน”

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วยังจะคิดจะหวังอะไรกับ “ใจคน” อีก

คนสิบคนคิดก็ต่างกัน

คนร้อยคนทำก็ต่างกัน

ทุกๆ อย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมเรา

ดังนั้น การไปดิ้นตามปากคน

ดิ้นตามความคิดคนอื่น

จึงมีแต่ทุกข์กับทุกข์ก็เท่านั้น

ชีวิตที่สุขสงบคือการควบคุมจิต

ควบคุมความคิดและการกระทำของตนเองต่างหาก

เราจะควบคุมอย่างไร..จะสำเร็จผล

ควบคุมความไม่โกรธ

เมื่อสิ่งไม่ดีจากคำพูดคนมากระทบจิตเรา

รู้เท่าทันจิตตนเมื่อรู้ว่าโกรธ

กำหนดจิตเมื่อรู้สึกโกรธ เกลียดแล้วได้อะไร?

เมื่อโกรธแล้วได้อะไร?

เพ่งเห็นโทษ-ข้อดีข้อเสียของความโกรธ

ฝึกบ่อยๆ ภายในเราจะสงบ

ไม่โกรธไม่เกลียด ไม่ดิ้นไปตามคำพูดคน

คนบางคนพูดไม่ดีอยู่เป็นนิจ

นั่นก็บ่งบอกถึงนิสัยและความคิดอ่านเสมอ

คนบางคนชอบนินทาเป็นนิสัย

เพราะตัวเองมีปมอยากกลบปมด้อยตน

โดยเอาปมด้อยคนอื่นมากลบ

คนบางคนทั้งคิดไม่ดี พูดไม่ดี

คนแรกที่ได้รับผลไม่ใช่ใครอื่นก็ “ตนเอง” นั่นแหละ

โพสใกล้เคียง