นิสัยที่ทำออกมา โดยที่คุณไม่รู้ว่าตัวเองมีความกังวลอยู่ภายในจิตใจ

664

เช็คด่วน! นิสัยที่ทำอย่างเคยชิน อาจเกิดจากความกังวล ซึ่งบางครั้งคุณอาจจะทำออกมา โดยที่

คุณก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีความกังวลอยู่ภายในจิตใจ จะดีกว่าถ้าคุณรู้ตัว และสามารถกำจัดความกลัว

และความกังวลเหล่านี้ได้

เช็คด่วน! นิสัยที่ทำอย่างเคยชิน
ไม่มีสมาธิ
ถ้าคุณรู้สึกว่า ไม่สามารถที่จะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ และทำให้ทำอะไรได้ช้าลง มีข้อผิด

พลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น อาจจะเกิดขึ้นจากความกลัว หรือมีเรื่องกังวลในจิตใจ

ไม่อยากติดต่อกับใคร หรือกล้าทักทายคนแปลกหน้า
ความกังวลส่งผลต่อจิตใจเป็นอย่างมาก สามารถทำให้คุณรู้สึกไม่อยากที่จะติดต่อสื่อสารกับใครเลย

แต่ในทางกลับกัน บางคนก็กล้าที่จะทักทาย และทำความรู้จักกับคนแปลกหน้า

ไม่ชอบอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆ
พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นกับหลายๆ คน เมื่อมีความกังวล หรือกลัวภายในจิตใจ ซึ่งมักจะรู้สึกไม่

ชอบที่จะอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆ เพราะเสียง ผู้คน แสง ที่ทำให้รู้สึกกลัวมากขึ้นกว่าเดิม

บุคลิกเปลี่ยนไปจากปกติ
ความกลัว หรือความกังวล สามารถทำให้บุคลิกของคนๆ หนึ่งเปลี่ยนไปได้ โดยทั่วไปนั้น จะทำให้

เป็นคนเฉยเมย และก้าวร้าว ไม่สนใจคนอื่น โดยที่ปกติไม่เป็นแบบนี้

เล่นโทรศัพท์
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น เพราะไม่ต้องการที่จะสบตากับคนอื่น มักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกกังวล และ

คิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่ามีคนมองอยู่ โดยเฉพาะเมื่อคุณสูญเสียความมั่นใจกับบางสิ่งบางอย่าง เช่น

เสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ หรือทรงผมทรงใหม่ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้มีใครสนใจ

ไม่กล้าสบตาคนอื่น
ถ้าคุณไม่กล้าที่จะสบตาคนอื่น  อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกเขิน ประหม่า หรือ อาย ต่อสถานการณ์ที่

คุณกำลังประสบอยู่

โพสใกล้เคียง