บทความ "������������������������������������������������"