ทางเลือกในการออกกำลังกายช่วงโควิด-19 อย่างปลอดภัย

อ่าน 12,772

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่อยู่บ้านออกกำลังกายสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ควรเลือกประเภทที่ไม่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ประชาชนควรเลือกออกกำลังกายที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยมีคำแนะนำดังนี้ออกกำลังกายง่ายๆ ที่บ้าน

สำหรับการออกกำลังกายที่บ้าน ควรเน้นความเหมาะสมตามบริบทของผู้ออกกำลังกาย อุปกรณ์ สถานที่ หากไม่มีอุปกรณ์หรือพื้นที่ อาจเลือกชนิดการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก เช่น

- การเดินเร็วรอบๆ บ้าน

- กระโดดเชือก

- เต้นแอร์โรบิก- โยคะ

- ออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงแบบบอดี้เวท หรือเลือกใช้สิ่งของทดแทน เช่น การยกน้ำหนัก โดยใช้ขวดน้ำแทน

- ทำงานบ้าน

- เปิดคลิปออกกำลังกายออนไลน์ดูตัวอย่างการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายในแต่ละครั้งขอให้ได้ถึงระดับที่เหนื่อยพอพูดเป็นประโยคสั้นๆ ได้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที ก็จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง

จำเป็นต้องใช้สถานที่สาธารณะในการออกกำลังกาย

หากใครที่พื้นที่ในบ้านเล็กเกินกว่าจะออกกำลังกาย หรือมีความจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องใช้สถานที่สาธารณะในการออกกำลังกาย ควรปฏิบัติดังนี้

- รักษาระยะห่างบุคคล โดยเว้นระยะ 2 เมตร เพื่อลดการรับสัมผัสเชื้อโรคที่ลอยมากับเสมหะ น้ำลาย น้ำมูกของผู้อื่น หรือจากการจับต้องสัมผัสมือกับผู้อื่นแล้วมาสัมผัสหน้าตนเอง เป็นการนำเชื้อเข้าร่างกาย

- ลดการสัมผัสในจุดสัมผัสร่วมของอุปกรณ์ต่างๆ

- ควรทำความสะอาดมือ เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นประจำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กำจัดเชื้อ เช่น น้ำสบู่ แอลกอฮอล์ 70%

- หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดหรืออยู่ในที่มีคนหนาแน่น- ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

- ระวังการใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ตา ปาก ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ยังขอเตือนทุกคนเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกคนตระหนักให้มากเมื่อออกจากบ้าน เพราะมีโอกาสไปจับต้องของสัมผัสร่วม เช่น ลิฟต์ ราวบันได หรือต้องไปใกล้กับคนอื่น ทำให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น การออกกำลังกายในบ้านหรือลานบ้านส่วนตัว จะเป็นทางเลือก ที่นับว่าปลอดภัย และถือว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางประเทศที่กำลังรณรงค์ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" อันเป็นวาระสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงจะลดความรุนแรงภัยจากโควิด-19 ให้อยู่ในระดับจัดการได้ ด้วยกำลังบุคลากรทางการแพทย์ที่ล้วนรับภาระหนักเพื่อทุกคนในขณะนี้บทความแนะนำ
บทความ "ออกกำลังกาย"สุขภาพก้นกระชับลดน้ำหนักว่ายน้ำการเดินออกกำลังกายวาไรตี้ออกกำลังกายหุ่นนาฬิกาลดความเครียดประโยชน์การว่ายน้ำการว่ายน้ำร่างกายแข็งแรงลดน้ำหนัก