บทความ "���������������������������������������������"