ฤกษ์คลอด 2564 ทั้ง 12 เดือน คลอดวันไหนถึงจะดี

อ่าน 14,374

เช็กเลยสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ วันนี้ GangBeauty มี ฤกษ์คลอด 2564 ของทั้ง 12 เดือนมาฝากค่ะ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้พิจารณาวันดีๆ สำหรับลูกน้อย ให้ลูกน้อยคลอดออกมาอย่างปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง เป็นเด็กดี เลี้ยงง่าย จะมีวันไหนบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ

ฤกษ์คลอดเดือนมกราคม 2564

- วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11:00-12:59 น.

ฤกษ์คลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2564

- วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15:00-16:59 น.

- วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11:00-12:59 น.- วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13:00-14:59 น.

- วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

ฤกษ์คลอดเดือนมีนาคม 2564

- วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:00-12:59 น.

- วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:00-16:59 น.

- วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:00-16:59 น.

- วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:00-12:59 น.

ฤกษ์คลอดเดือนเมษายน 2564

- วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13:00-14:59 น.

- วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 15:00-16:59 น.

- วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.- วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13:00-14:59 น.

- วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 15:00-16:59 น.

- วันอังคาร ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 11:00-12:59 น.

ฤกษ์คลอดเดือนพฤษภาคม 2564

- วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:00-14:59 น.

- วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 17:00-18:59 น.

- วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:00-14:59 น.

- วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:00-12:59 น.

- วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:00-12:59 น.

ฤกษ์คลอดเดือนมิถุนายน 2564

- วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 15:00-16:59 น.

ฤกษ์คลอดเดือนกรกฎาคม 2564

- วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

ฤกษ์คลอดเดือนสิงหาคม 2564

- วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:00-12:59 น.

- วันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:00-16:59 น.

- วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

ฤกษ์คลอดเดือนกันยายน 2564

- วันพุธ ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 05:00-06:59 น.

- วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 17:00-18:59 น.

- วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 05:00-06:59 น.

- วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.- วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13:00-14:59 น.

ฤกษ์คลอดเดือนตุลาคม 2564

- วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:00-14:59 น.

- วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:00-12:59 น.

- วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

ฤกษ์คลอดเดือนพฤศจิกายน 2564

- วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 07:00-08:59 น.

- วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:00-14:59 น.

ฤกษ์คลอดเดือนธันวาคม 2564

- วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

- วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:00-14:59 น.

- วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:00-16:59 น.

- วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00-10:59 น.

เป็นยังไงบ้างคะกับ ฤกษ์คลอดปี 2564 ที่เรานำมาฝาก ชอบวันไหนปักวันแล้วดูกำหนดคลอดเอาไว้เลย....บทความแนะนำ
บทความ "ดูดวง"ดูดวงออนไลน์ฤกษ์ดีดวง12ราศีความสามารถ12ราศีวันขอเงินพระจันทร์โชคลาภตัวตน12ราศีความเชื่อเสริมดวงเรื่องลับ12ราศีลดกรรมดวงชะตา