เคล็ดลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ได้ผล กับ 5 ขั้นตอนในการขอพรให้ถูกต้อง

อ่าน 8,884

เรื่องของการบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านาน แต่ละคนมักจะไปไหว้ขอพรในเรื่องที่ต่างกัน ไม่ว่าจะขอลาภ ขอโชค ขอเรื่องการงาน การเงิน หรือแม้แต่เรื่องชีวิตคู่และคู่ครอง ด้วยเพราะการหวังพึ่งใบบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งของคนที่กำลังท้อถอยในชีวิต หรือผิดหวังในเรื่องต่าง ๆ แต่การจะไหว้ขอพรนั้นถ้าอยากจะให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจก็ต้องมารู้จักการไหว้อย่างถูกต้อง มาดูเคล็ดลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ได้ผลกัน กับ 5 ขั้นตอนในการไหว้ขอพรที่ถูกต้อง ไหว้แบบไหน ใช้ธูปเท่าไหร่ รวมถึงไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอกกัน

บอกต่อเคล็ดลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ได้ผล และขอพรอย่างไรให้ถูกวิธี

credit by freepik.com1. ทำสมาธิ

การตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผล จิตใจต้องแน่วแน่ มีสมาธิ สงบนิ่ง จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราต้องการ ไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้า เริ่มด้วยการทำสมาธิเป็นอย่างแรก เพราะการที่จิตใจเรานิ่งจะทำให้มีอำนาจน้อมนำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ การทำสมาธิจะช่วยข่มจิตให้แน่นิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิธีที่ง่ายที่สุดคือการทำสมาธิแบบอานาปานสติ โดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตเป็นสมาธิ เช่น หายใจเข้าภาวนาพุทธ หายใจออกภาวนาโธ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว ไม่สั่นไหว ไม่คิดเรื่องอื่น จิตก็จะมีความบริสุทธิ์

2. นึกถึงบุญและความดีที่ได้กระทำมา

การทำกรรมดีจะส่งผลให้เราได้ผลดีตามมา และบุญคือสิ่งที่มีพลังให้เราประสบความสำเร็จ เพราะการทำบุญและได้ระลึกถึงบุญที่ทำมานั้นเป็นการยกระดับความคิดของจิตให้สูงขึ้น จิตที่สูงขึ้นนี้จะสามารถน้อมนำสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนามาสู่เราได้ จะเห็นได้ว่าคนเรามักจะอธิษฐานขอพรต่าง ๆ หลังจากทำบุญแล้ว เพราะเป็นช่วงเวลาที่จิตผ่องใสที่สุด

3. รู้วิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องcredit by vecteezy.com

การไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น นอกจากนิยมของไหว้อย่างผลไม้แล้วนั้น จะต้องมีการจุดธูปไหว้ให้ถูกต้องอีกด้วย ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์นั้นก็มีพิธีกรรมและการไหว้รวมถึงธูปที่ใช้แตกต่างกันออกไป ดังนี้

  • ไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน ใช้ธูป 1 ดอก
  • ไหว้บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ใช้ธูป 3 ดอก
  • ไหว้บูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรือรุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ใช้ธูป 9 ดอก
  • ไหว้บูชาพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวง ใช้ธูป 12 ดอก
  • ไหว้บูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์ ใช้ธูป 14 ดอก
  • ไหว้บูชาเทพชั้นสูง และใช้จุดกลางแจ้งไหว้เทพเทวดาทั้งสิบหกชั้นฟ้า ใช้ธูป 16 ดอก

4. เปล่งคำอธิษฐานด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่

หลังจากจุดธูปเตรียมไหว้ขอพรแล้วนั้น ให้ตั้งจิตเอ่ยคำอธิษฐานที่ต้องการด้วยใจที่ตั้งมั่น เป็นสมาธิ อาจเปล่งออกมาเป็นคำพูด หรือตั้งจิตอธิษฐานในใจก็ได้ ขอให้นึกถึงและพยายามตั้งจิตอธิษฐาน เน้นย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เพื่อเป็นการตอกย้ำเจตนาทางจิตและจะส่งผลไปสู่การปฏิบัติด้วย ที่สำคัญอย่าเพิ่งกังวลกับผลว่าจะเป็นดั่งคำอธิษฐานหรือไม่ เพราะหลายคนเมื่อทำการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรไปแล้ว มักจะหวังให้สัมฤทธิ์ผลในทันที หรือหวังให้ผลนั้นได้รวดเร็วทันตาเห็น แต่พอยังไม่ได้ในสิ่งนั้นก็ทำให้เลิกอธิษฐานไปเพราะคิดว่าทำแล้วไม่ได้ผล นั่นจะส่งผลให้เราเลิกเชื่อในบุญกุศลที่เราทำมาซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตนเองนัก

5. อธิษฐานเผื่อแผ่ให้ผู้อื่น

นอกจากการอธิษฐานสิ่งต่าง ๆ ให้ตนเองแล้ว ควรอธิษฐานเผื่อแผ่ผู้อื่นเพื่อเป็นการแบ่งปันส่วนบุญและกุศลให้คนที่เรารักและปรารถนาดีมีความสุขไปพร้อม ๆ กัน เรียกว่าเป็นพรหมวิหารธรรม หรือเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเหมือนที่เราได้รับ การอธิษฐานในข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นคือคนรอบข้างมีความสุข ตัวเราเองก็จะมีความสุข เรียกได้ว่าเป็นการสุขที่ได้จากการให้และแบ่งปัน

ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องเซ่นไหว้จำเป็นหรือไม่ ?

credit by freepik.com

การไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากเป็นการไหว้พระพุทธรูป หรือรูปปั้นพระสงฆ์นั้น ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเซ่นไหว้ เพราะพระพุทธรูป เป็นรูปสมมติที่สร้างขึ้นแทนองค์พระพุทธเจ้า รวมถึงรูปปั้นพระสงฆ์ก็เป็นอริยสงฆ์ เรามากราบไหว้ บูชา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อขอพรให้เราสมหวังในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจ รวมถึงเป็นการขอให้คุ้มครองปกป้องและขอให้เรามีบุญบารมี จึงไม่ได้เป็นการขอพรให้ได้ในสิ่งที่ต้องการที่เมื่อสำเร็จแล้วต้องนำของมาถวาย ดังนั้น ตามหลักศาสนาหากต้องการบูชาสักการะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยอามิสบูชา คือ ดอกไม้ ธูป และเทียน ในการไหว้ก็เพียงพอ และการบูชาที่ดีที่สุดคือการบูชาให้ถูกธรรมทางกาย วาจา และใจ อย่าลืมหมั่นให้ทาน ถือศีลและภาวนา รวมทั้งมุ่งทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แล้วพรต่าง ๆ ที่เราขอไปนั้น ก็จะส่งผลกลับคืนมาแก่ตัวเราเอง

แต่หากว่าเป็นการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับเทพ พรหม และเทวดาทั้งหลายนั้น อาจต้องมีเครื่องเซ่นไหว้ตามความเหมาะสม เช่น ผลไม้มงคล 9 อย่าง และเมื่อสักการะท่านเสร็จแล้ว สามารถนำของที่เซ่นไหว้มาแจกจ่ายให้ทานหรือกินเองเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับได้บุญกุศลอีกด้วย

การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตามที่หวังทุกคน เพราะตามความเชื่อนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จะให้พรสมหวังแก่ผู้ที่กระทำกรรมดีเท่านั้น ดังนั้น หากเราต้องการให้พรที่ขอเป็นจริงได้ ก็ต้องทำกรรมดีเข้าไว้เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผลนั้นได้ดั่งใจปรารถนา และสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ไว้คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีอำนาจในการสั่งกรรมได้ กรรมคือการกระทำ และสิ่งที่สั่งและควบคุมกรรมไว้ก็คือ กฎแห่งกรรม ทุกอย่างในสากลโลกจะต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ใครทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ใครทำกรรมชั่วย่อมได้ผลแห่งการทำชั่ว หากเราต้องการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลนั้น สิ่งแรกเลยคือต้องหมั่นทำกรรมดีด้วยนั่นเองShopee 9.9 Super Shopping Day แคมเปญโปร 9.9 สุดยิ่งใหญ่แห่งปี! มหกรรมสินค้าลดราคาจัดเต็ม เริ่มต้นเพียง 9.- ถูกคุ้มทุกวันตลอดทั้งแคมเปญ! พร้อมรับโปรโมชั่นส่งฟรีขั้นต่ำ 0.- และพิเศษกว่าที่เคย เก็บโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง 999.- ช้อปได้กับโปรหลากหลายสุดโดนใจ ช้อปได้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. - 9 ก.ย. นี้ที่ Shopee 9.9 Super Shopping Day!

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=aUcTbSdJ4zQ

https://www.thairath.co.th/horoscope/belief/1212505

https://www.jobbkk.com/variety/detail/4343บทความแนะนำ
บทความ "ดูดวง"ทำนายดวงความรักทำนายชะตาอ.เป็นหนึ่งตัวเลขดวงจากตัวเลขราศีทำนายชะตาดูดวง