วันขอเงินพระจันทร์ 2565 หนุนดวงโชคลาภ ร่ำรวยเศรษฐี

อ่าน 11,181

วันขอเงินพระจันทร์ 2565 เรียกทรัพย์ เรียกโชค ร่ำรวยตลอดปี ก้าวสู่ปีใหม่ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับสายมูที่ต้องการเสริมดวงเรื่องโชคลาภ เงินทอง ให้มีเงินไหลมาเทมา วันนี้ GangBeauty ขอนำเสนอวิธีเรียกทรัพย์ด้วยวันขอเงินพระจันทร์ 2565 หนุนดวงโชคลาภ ร่ำรวยเศรษฐี ให้มั่งคั่งเงินทองตลอดทั้งปี 2565 กันค่ะ

วันขอเงินพระจันทร์ คือวันอะไร

วันขอเงินพระจันทร์ หรือ วันอมาวสี เรียกกันว่าวันพระจันทร์ดับ เป็นวันสำคัญตามความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งในวันนี้พระอาทิตย์กับพระจันทร์จะทำมุมเชื่อมถึงกัน โดยเคลื่อนทับกันสนิทจนเกิดเงาหรือที่เรียกว่าจุดดับบนดวงจันทร์ ซึ่งในทางโหราศาสตร์จะถือว่าเป็นวันแรง และจะยิ่งแรงขึ้นหากเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาร่วมด้วย โบราณเชื่อกันว่าวันนี้ ภพสวรรค์ ภพมนุษย์ ภพนาค และภพนรก จะเปิดออก มิติต่างๆ จะเชื่อมสื่อถึงกัน ทำให้เกิดพลังอันน่าอัศจรรย์ขึ้นกับมนุษย์ โดยเฉพาะในเรื่องโชคลาภ วาสนา บารมี และความสำเร็จ ที่สำคัญวันอมาวสีจะเกิดขึ้นเพียงเดือนละ 1 ครั้ง เท่านั้น จึงเกิดเป็นวันไหว้ขอเงินจากพระจันทร์ เพื่อเสริมเสน่ห์ เมตตา และการเงินนั่นเองฤกษ์มงคล วันขอเงินพระจันทร์ 2565

 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 (เวลา 01:33 น.)
 • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 12:46 น.)
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 (เวลา 00:35 น.)
 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 (เวลา 13:24 น.)
 • วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 (เวลา 03:24 น.)
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 (เวลา 18:30 น.)
 • วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 (เวลา 09:52 น.)
 • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2565 (เวลา 00:55 น.)
 • วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2565 (เวลา 15:17 น.)
 • วันพุธที่ 26 กันยายน 2565 (เวลา 04:54 น.)
 • วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2565 (เวลา 17:49 น.)
 • วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 05:57 น.)
 • วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2565 (เวลา 17:17 น.)

**เดือนพฤษภาคม เป็นเพียงเดือนเดียวที่มีฤกษ์มงคลถึง 2 วัน

วิธีเตรียมตัวในวันขอเงินพระจันทร์ 2565

สิ่งสำคัญก่อนเริ่มทำพิธีขอเงินจากพระจันทร์ ควรเตรียมตัวปฏิบัติ ดังนี้

 • ชำระล้างร่างกายให้สะอาด แต่งหน้า แต่งตัว ให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อต้อนรับวันดีๆ และสิ่งดีๆ ที่จะเข้ามา
 • เสริมบุญบารมีด้วยการทำบุญ เช่น ตักบาตร ทำสังฆทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา หรือการทานมังสวิรัติ
 • พูดแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคล ไม่พูดจาหยาบคาย ว่าร้าย ด่าแช่งใคร
 • นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้เงียบสงบ
 • ใช้กระเป๋าสตางค์ใบใหม่ หรือนำกระเป๋าสตางค์ใบเดิมมาทำความสะอาดให้ดูใหม่
 • ใส่เงินลงไปในกระเป๋าสตางค์ให้ได้มากที่สุด (รวมถึงเงินขวัญถุง) และห้ามนำออกมาใช้ภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่ทำพิธี หรืออย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • นำกระเป๋าสตางค์ดังกล่าวที่ใส่เงินแล้ว วางบนพาน แล้วนำไปวางไว้หน้าพระพุทธรูป หรือห้องพระประจำบ้าน หากไม่มีให้นำพานใส่กระเป๋าสตางค์ไปวางไว้บริเวณที่อากาศถ่ายเทและสะอาด ก่อนวันทำพิธี 1 วัน และหลังวันทำพิธี 1-2 วัน

วิธีขอเงินจากพระจันทร์ 2565

 • ดูตามฤกษ์ที่กำหนดในแต่ละเดือน โดยจะต้องทำพิธีขอก่อนหรือหลังเวลาพิภพเปิด ภายใน 12 ชั่วโมง
 • ทำการการอธิษฐาน และตั้งสมาธิหน้าพระพุทธรูป หรือบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท สะอาด และเงียบสงบ
 • เขียนสิ่งที่ปรารถนาไม่เกิน 8 ข้อ บนฝ่ามือด้านใดด้านหนึ่ง โดยพรที่ขอต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง
 • ในการอธิษฐานขอเงินจากพระจันทร์จะต้องขอเพื่อตนเองเท่านั้น ไม่สามารถขอแทนคนอื่นได้ และห้ามบอกใบ้หรือบอกให้คนอื่นรู้ว่าตนเองขออะไร

บทสวดมนต์ และวิธีกล่าวคำอธิษฐานในวันขอเงินพระจันทร์ 2565

หลังจากเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการสวดมนต์อธิษฐาน โดยเรียงลำดับดังนี้

สมาทานศีล 5ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวดชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ

ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา

อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน

ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา

ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

บทอธิษฐาน ขอเงินจากพระจันทร์

"ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล ของตนเอง) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตราตามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสำเร็จในเรื่องของชีวิต ......................."

ปีใหม่ใครที่อยากร่ำรวย มั่งคั่งในเงินทอง ลองขอเงินจากพระจันทร์ดูสิคะ ไม่แน่ว่าปี 2565 นี้ คุณอาจจะได้รับทรัพย์ตลอดทั้งปีเลยก็ได้บทความแนะนำ
บทความ "ดูดวง"ทายทักดวงวันเกิดอ.กิตติ์ดวงรายเดือนดวงรายเดือนราศีดวงการงานดวงชะตาดวงรับทรัพย์ดวงวันนี้ดวงตามวันเกิดดวงการเงินทำนายดวงชะตาตามวันเกิดดวงดีดวงความรักอันดับดวงดี