สิ่งที่ผู้ชายชอบมาก ทำให้ผู้ชายหลง สัญญาณความรัก แฟนนอกใจ รักแรกพบ วิธีอ่อยผู้ชาย ข้อดีการมีแฟนเด็ก ไม่รักกันเเล้ว แฟนนอกใจ

จุดเริ่มต้นของรักสามเส้าคือความใจอ่อน ไม่เด็ดเดี่ยวในการเลือก ไม่เด็ดขาดในการปฏิเสธ

อ่าน 2,347

ราคะมนุษย์ ย่อมเกิดได้ทุกคน

อันมนุษย์สุดเฉาให้เศร้านักยังปักรักปักหลงไม่สงสัย

มันก่อร่างทางมาและทางไปเป็นอย่างไรไม่ดูไม่รู้ลา

เพราะพึงใจในรูปที่จูบหอม

หรือสมยอมยินเสียงไม่เดียงสา

หรือแรงเรียกเพรียกแห่งกระแสตา

หรือใบหน้าคร่าจิตพิชิตใจเมื่อยินยอมตรอมตรมก็ชมเปล่า

ไม่รักเราเท่ากันไม่หวั่นไหว

เรื่องของเรื่องอยากเปลืองใจให้โทษใคร

ก็แค่ใจไม่ดูให้รู้คลาย

ถ้าหวงทุกข์จะลุกเดินไม่เพลินแน่

ถ้าอยากแก้อย่าแพ้รักก็จักหาย

อย่ากอดทุกข์จงทิ้งขว้างให้ห่างกาย

ก็คลี่คลายเป็นสุขสนุกเอง

รักสามเส้าก็คือ ความเศร้าจากราคะสามหน่วยนั่นแหละ

ปฐมเหตุแห่งการมีรักสามเส้าคือความใจอ่อน ไม่เด็ดเดี่ยวในการเลือก ไม่เด็ดขาดในการปฏิเสธปล่อยให้เริ่มต้นง่ายๆแล้วปล่อยให้เลยตามเลย มาถึงจุดทีอ้างได้ว่าสายเกินไปตัดใจไม่ได้สักทาง

ทางออก คือ คุณเลือกชาตินี้แหละ เอาชีวิตนี้แหละเป็นที่ตั้งของกรรมใหม่ที่หักเหเส้นทางเดิมเลือกให้ได้คนหนึ่ง พิจารณาเอาจากบุญที่ทำร่วมกันได้ แล้วเด็ดเดี่ยวในการเลือกคนหนึ่งเด็ดขาดในการปฏิเสธอีกคนหนึ่ง สัญญากับตัวเองแน่วแน่ว่าจะไม่ใจอ่อน จำไว้ง่ายๆว่า1. มีใครจะมีคนเดียว ไม่เผื่อใจกับใครอื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง

2. ไม่เผลอให้มายาหญิงให้ความหวังกับใครทั้งที่ไม่มีใจให้เขาเลย

3. ไม่หลอกตัวเองว่าตัดใครไม่ได้สักคน

เอาแค่สามข้อนี้ ถ้าขึ้นใจและปฏิบัติจริงก็จะกลายเป็นสุจริต 3 ทั้งกาย วาจา ใจ พาให้พ้นจากความเศร้าเพราะรักสามเส้าได้ทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไป
ความรัก