สำหรับความรัก...ไม่มีรถไฟเที่ยวสุดท้าย...เรามีโอกาส เจอความรักที่สวยงามเสมอ

อ่าน 1,091

จงจำไว้ว่าสำหรับความรัก ไม่มีรถไฟเที่ยวสุดท้าย

"จุดเปลี่ยนที่ 3" ลูกสาวของพ่อ พ่อเคยบอกแล้วว่า"คนเรามีจุดเปลี่ยนใหญ่ๆในชีวิต 3 อย่าง"

1.เลือกเรียนอะไร ชีวิตก็มักไปตามนั้น

2.เลือกงานอะไร ชีวิตก็มักไปตามนั้น

2 ข้อแรก ลูกผ่านมาหมดแล้ว ทั้งเรียนจบในสาขาที่ชอบ และยังได้งานตรงกับสาขาที่เรียน2 ข้อนี้พ่อและทุกคน ในครอบครัว ยินดีกับลูกมากๆ

แต่ที่มาของจดหมายนี้ มันมาจาก น้องสาวของลูกบอกพ่อว่า คล้ายๆ กับลูกกำลังมี คนดูใจอยู่ใช่ไหมเอ่ย? อย่ากังวลพ่อไม่ได้เขียน ม าตำ ห นิ   เพราะลูกโตเป็นผู้ใหญ่ พอจะรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว ชีวิตเป็นของลูกและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป แค่พ่อคิดว่านี่คงได้เวลาทบทวน ถึงจุดเปลี่ยนที่พ่อเคยสอน เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ที่จะพาลูกไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขหรือ ทุ ก ข์ ในอนาคตอีกครั้ง นั่นคือ

จุดเปลี่ยนที่ 3 เลือกคู่ชีวิต

อย่างไรชีวิตก็มักไปตามนั้น ความจริงพ่อไม่ได้คาดหวังว่า ลูกจะมีชีวิตครอบครัวสวยงามจนถึงปั้นปลาย เพราะพ่อรู้ดีว่า มันไม่ง่าย สิ่งที่พ่อคาดหวัง คือ อยากให้ลูกมีความรักที่มีความสุข ในระหว่างทางรักกับผู้ชาย ที่เป็นลูกผู้ชายพอที่จะดูแลลูกได้

ในช่วงเวลาที่ครองรักกันต่างหาก ส่วนจะไปกันตลอด ร อ ด ฝั่ ง หรือไม่ เป็นเรื่องอนาคตที่เขากับลูกต้องร่วมกันผ่าน ดังนั้น ถ้ายังไม่สายเกินไป ถ้าพ่อสอนได้ แนะนำได้ พ่ออยากให้ลูกค่อยๆ ตัดสินใจ เลือกผู้ชายที่เขาช่วยงานบ้าน ที่บ้านเขาบ้างมันหมายถึง เขาไม่ดูถูก เ พ ศ แม่ ไม่เอาเปรียบผู้หญิง เลือกผู้ชายที่แบ่งรายได้ของเขา

ตอบแทนบุญคุณพ่อ-แม่เขาบ้าง มันหมายถึง เขาเป็นคนมี ความกตัญญูกตเวทิตา ซึ่งในทางพุทธถือสำคัญว่า นี่คือ เครื่องหมายของการ เป็นคนดีเลือกผู้ชายที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่ผู้ อ่ อ น แ อ กว่าบ้างมันหมายถึง เขาเป็นคนโอบอ้อมอารีย์ เลือกผู้ชายที่เขาไม่แซงคิวจ่ายเงิน หรือจ่ายค่าบริการตาม เ ค า น์ เ ตอ  ร์

มันหมายถึง เขามีระเบียบวินัย ให้เกียรติสังคมและผู้คน เลือกคนที่มีความฝันถึงอนาคตข้างหน้า มันหมายความว่า เขาเป็นคน รู้จักคิด คนที่พ่อกล่าวมานี้ อาจมีน้อย แต่เมื่อลูกได้เจอ มันคุ้มค่าต่อการรอคอย พ่อเชื่อว่า จะทำให้ลูกมี ชีวิตคู่ที่มีความสุขได้ เพราะผู้ชายแบบนี้ เขามีจิตสำนึกพื้นฐาน ที่ได้รับการ ป ลู ก ฝั งเลี้ยงดูมาอย่างดี อย่างน้อย เขาก็รู้ แ ย ก แ ย ะ เบื้องต้นได้ว่า"อะไรควร อะไรไม่ควร" แต่ถ้าได้ตรึกตรองแล้ว ยังไม่มีคนที่เหมาะสม อย่าได้ร้อนใจ พ่อและทุกคนในครอบครัว เราจะเดินเคียงข้างลูกตลอดไป เราจะไม่มีวันปล่อยให้ใคร ต้องเดินไป อย่างเดียวดาย สุดท้าย จงจำไว้ว่าสำหรับความรัก

"ไม่มีรถไฟเที่ยวสุดท้าย" ตลอดชีวิตเรามีโอกาส เจอความรักที่สวยงามเสมอ ขอแค่เราพร้อมที่จะต้อนรับ ความรักที่เดินเข้ามา "อย่างเข้าใจ"บทความแนะนำ
บทความ "ความรัก"ความรักผู้ชายชอบมัดใจผู้ชายอยากแต่งงานคู่ชีวิตคู่รักหลงรักคู่รักขอแต่งงานแฟนสาวความสัมพันธ์รักแท้ของตาย