บทความ "คำคมชีวิต"


หน้า1  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าคาดหวังกตัญญูมนุษยสัมพันธ์ข้อคิดอายุความสุขการใช้ชีวิตพึ่งตัวเอง