บทความ "หูทวนลม"
ข้อคิดเตือนใจการใช้ชีวิตครอบครัวข้อคิดชีวิตพ่อแม่ลูกข้อเสียของการใจดีมากเกินไปพ่อแม่รังแกฉันเลี้ยงลูกเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด