บทความ "เป็นทุกข์"


หน้า1   หน้า2      ต่อไป >>>การใช้ชีวิตบั่นทอนชีวิตตัวเราพลาดสิ่งที่มีกำลังใจหมดกำลังใจข้อคิดเตือนใจสิ่งที่ขาดความคิดแย่ๆความรู้สึกรู้สึกท้อแท้