บทความ "เพื่อนที่ห้ามทิ้ง"
คนรังเกียจความรู้ความดีข้อคิดดีๆคนชื่นชมเรื่องน่ารู้การใช้ชีวิตไม่มั่นใจในตัวเอง