จัดอันดับ 10 อาชีพ ที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทย !!!

อ่าน 17,414

มีการเปิดเผยข้อมูลจากผู้อำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่ทำการสำรวจอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทย (สำหรับลูกจ้างไม่ใช่เจ้าของกิจการ) ได้แก่...

: pixabay.comอันดับ 1 : ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการธนาคาร มีรายได้ 460,000 บาท/เดือน

: pixabay.com

อันดับ 2 : ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายขายและการตลาด มีรายได้ 420,000 บาท/เดือน

: pixabay.com

อันดับ 3 : ผู้อำนวยการโครงการ มีรายได้ 396,000 บาท/เดือน: pixabay.com

อันดับ 4 : ผู้จัดการโรงงานควบคุมสายการผลิต มีรายได้ 340,000 บาท/เดือน

: pixabay.com

อันดับ 5 : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีรายได้ 325,000 บาท/เดือน

: pixabay.com

อันดับ 6 : ผู้จัดการฝ่ายการก่อสร้าง มีรายได้ 250,000 บาท/เดือน

: pixabay.com

อันดับ 7 : อาชีพนักบิน มีรายได้ 241,000 บาท/เดือน

: pixabay.com

อันดับ 8 : วิศวกรเหมืองแร่ มีรายได้ 235,000 บาท/เดือน: pixabay.com

อันดับ 9 : ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีรายได้ 153,000 บาท/เดือน

: pixabay.com

อันดับ 10 : ผู้จัดการฝ่ายบริหาร มีรายได้ 152,000 บาท/เดือนบทความแนะนำ
บทความ "คติสอนใจ"กำลังใจหมดกำลังใจไม่พอใจข้อคิดข้อคิดเตือนใจวันที่ใจไม่มีแรงตัวเรานิ่งเฉยให้กำลังใจรู้สึกท้อแท้