9 ข้อ ช่วยบอกว่า คุณมีวาสนากว่าคนทั้งโลกถึง 80 เปอร์เซ็นต์

อ่าน 1,055

ต่อให้มีใบหน้าสวยงาม .. เพียงใด

ก็สู้รอยยิ้ม .. ของความเมตตาไม่ได้

ต่อให้มีความสำเร็จมากมาย .. เพียงใด

ก็สู้ความล้ำค่า .. ของการทำดีไม่ได้ต่อให้เสพสุขมากมาย .. เพียงใด

ก็สู้ความสุขสงบ .. ของความสมถะไม่ได้

ต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมาย .. เพียงใด

ก็สู้ปัญญา .. ของการรักษาวาสนาไม่ได้

ต่อให้มีความรู้สูงมากมาย .. เพียงใด

ก็สู้จิตใจที่ดีงาม .. เป็นกุศลความดีไม่ได้

ต่อให้มีจิตรู้แจ้งลึกซึ้ง .. เพียงใดก็สู้รู้สละอุทิศ .. ด้วยความปิดิยินดีไม่ได้

ถ้าท่านมีทั้ง 9 ข้อนี้ แปลว่าชีวิตท่าน มีวาสนาดีกว่าคนทั้งโลก 80% แล้ว

"จงขอบคุณ จงซาบซึ้ง และรักษามันไว้ให้นานที่สุด"

1. แม้ไม่ร่ำรวยมาก แต่ก็ไม่ขัดสน มีกิน มีใช้

2. ที่บ้านไม่มีคนป่วย

3. พ่อ แม่ ลูก อยู่พร้อมหน้ากัน

4. ไม่มีญาติที่ถูกขังอยู่ในคุก

5. ไม่มีศัตรูอาฆาต

6. ในกลุ่มมิตสหายไม่มีทุรชน (คนชั่ว คนเลว)

7. ทำผิดมีกัลยาณมิตร คอยตักเตือน

8. ทำการใดมีผู้อุปถัมภ์ คอยช่วยเหลือ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก

9. มีผู้รู้เป็นมิตรสหาย ให้ความรู้ ชี้นำแต่ทางที่ดี

ถ้าท่านมีครบทั้ง 9 ข้อนี้ ชีวิตท่านมาถึงจุดดีที่สุดแล้วให้ตื่นขึ้นมาพร้อมคำว่าขอบคุณทุกๆ เช้า

โดยการขอบคุณสิ่งที่ท่านมีอยู่ ข้าวของเครื่องใช้

ขอบคุณสิ่งอำนวยความสะดวก ขอบคุณมิตสหาย

ขอบคุณเงินที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้ ทำแบบนี้ซ้ำๆ ทุกวัน ก่อนนอน

และตื่นนอนทันที ชีวิตของท่านจะรู้สึกดีขึ้นๆ ทุกวัน

สิ่งดีๆ จะเข้ามาหาท่านเพิ่ม ขึ้นๆ ทุก...ขอบคุณนะบทความแนะนำ
บทความ "คติสอนใจ"การใช้ชีวิตหลักธรรมคำสอนหลักธรรมพระพุทธองค์ใจกว้างความสุขพระพุทธองค์ใจแคบความทุกข์ข้อคิด