ชีวิตที่สุขสงบคือการควบคุมจิต ไม่ดิ้นตามปาก-ความคิดคน

อ่าน 14,563

ห้ามไม่ได้คือ "ปาก"

คาดหวังไม่ได้คือ "ความคิดคน"

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วยังจะคิดจะหวังอะไรกับ "ใจคน" อีกคนสิบคนคิดก็ต่างกัน

คนร้อยคนทำก็ต่างกัน

ทุกๆ อย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมเรา

ดังนั้น การไปดิ้นตามปากคน

ดิ้นตามความคิดคนอื่น

จึงมีแต่ทุกข์กับทุกข์ก็เท่านั้น

ชีวิตที่สุขสงบคือการควบคุมจิตควบคุมความคิดและการกระทำของตนเองต่างหาก

เราจะควบคุมอย่างไร..จะสำเร็จผล

ควบคุมความไม่โกรธ

เมื่อสิ่งไม่ดีจากคำพูดคนมากระทบจิตเรา

รู้เท่าทันจิตตนเมื่อรู้ว่าโกรธ

กำหนดจิตเมื่อรู้สึกโกรธ เกลียดแล้วได้อะไร?

เมื่อโกรธแล้วได้อะไร?

เพ่งเห็นโทษ-ข้อดีข้อเสียของความโกรธ

ฝึกบ่อยๆ ภายในเราจะสงบ

ไม่โกรธไม่เกลียด ไม่ดิ้นไปตามคำพูดคน

คนบางคนพูดไม่ดีอยู่เป็นนิจ

นั่นก็บ่งบอกถึงนิสัยและความคิดอ่านเสมอคนบางคนชอบนินทาเป็นนิสัย

เพราะตัวเองมีปมอยากกลบปมด้อยตน

โดยเอาปมด้อยคนอื่นมากลบ

คนบางคนทั้งคิดไม่ดี พูดไม่ดี

คนแรกที่ได้รับผลไม่ใช่ใครอื่นก็ "ตนเอง" นั่นแหละบทความแนะนำ
บทความ "คติสอนใจ"ความรู้ชีวิตธรรมดาความสุขข้อคิดดีๆเรื่องน่ารู้การใข้ชีวิตเตือนใจข้อคิด