เส้นทางแห่งชีวิต ไม่ได้มีแค่ทางตรงเสมอไป

อ่าน 619


ก ว่ า จ ะ ถึ ง จุ ด ที่ สุ ด ท า ง

เส้นทางของชีวิต

ไม่ใช่มีแค่ "ทางตรง" เสมอไป

เพราะบางที ..


เราอาจยังต้องเจอ

ทางแยกซ้ายขวา


มีทางขึ้นลง

บางครั้ง .. ก็สมหวัง

บางครั้ง .. ก็อาจผิดหวัง

ความสำคัญของชีวิต จึงไม่ใช่จะอยู่ที่ว่า ..

ทำอย่างไร .. ให้ได้ตามที่หวังไว้


แต่เป็นทำอย่างไร .. เมื่อเราผิดหวัง ต่างหาก

เพราะทางที่เราเลือกเดินไปแล้วในวันนั้น

ไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวา ทางขึ้นหรือทางลง

เราไม่อาจแก้ไขอดีตได้ แต่เราเปลี่ยนแปลงอนาคตได้

ขอเพียงแค่ ..


ยอมรับในสิ่งที่เป็นและทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ใช้ชีวิตให้เป็นเรื่องง่ายๆ

เมื่อรู้สึกอะไร .. ก็แสดงออกไปอย่างนั้น

ถ้ารู้สึกเศร้า .. ก็ร้องไห้ได้

ถ้ารู้สึกเสียใจ .. ก็ไม่ต้องยิ้ม

ถ้ารู้สึกเหงา .. ก็ไม่ต้องฝืนอยู่คนเดียว

ถ้ารู้สึกโกรธ .. ก็ระบายออกมาอย่างสร้างสรรค์

ถ้ารู้สึกถูกใจกัน .. ก็ชอบได้เลย

ถ้ารู้สึกรัก .. ก็จงตั้งใจรักให้ดีที่สุด

จงซื่อสัตย์ .. กับความรู้สึกของตัวเองแม้บางครั้งจะมีเหตุผลนานัปการ

ที่เราจะแสดงความรู้สึกออกมาไม่ได้ก็ตาม

เราก็ต้องแสดงออกในขอบเขตที่พอดี

หรือในวิธีที่สมควร

ปกติความรู้สึกมันก็ซับซ้อนอยู่แล้ว

อย่าเก็บไว้ให้มันอัดอั้นในใจเลย

มัน .. ไม่ดีหรอกบทความแนะนำ
บทความ "คติสอนใจ"ลิงแก้แหการใช้ชีวิตนิสัยคนเหนื่อยที่สุดในโลกการมองโลกข้อคิดคนขี้อวดข้อคิด