ตั้งสติให้ดีๆ อย่าใจร้อนทำเหมือน "ลิงแก้แห" มันจะยิ่งพันหนักเข้าไปใหญ่

อ่าน 9,720

.. คนเราเวลาดวงตก ..

เวรมันก็จะเข้ามาซ้ำ กรรมมันก็จะเข้ามาซัด

เรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งมันจะถูกงัดขึ้นมา

จนเราแทบไม่มีเวลาหายใจเชียวหละมึง

จริงๆแล้วทุกคนมันก็มีห้วงเวลาอย่างนี้ทั้งนั้น. . . ฟั ง ย า ย น ะ . . .

มึงต้องดึงตัวมึงออกมาจากปัญหาให้ได้ก่อน

แล้วตั้งสติให้ดีๆเข้าไว้

อย่าใจร้อนทำเหมือน ลิ ง เ เ ก้ เ เ ห

มันจะยิ่งพันหนักเข้าไปใหญ่

ทำหูหนวกเสียสักพักก็คงไม่เป็นไร

จะได้ไม่ต้องสะเทือนใจกับขี้ปากคน

ทำตาบอดให้ไม่เห็นใคร

เบะปากใส่สักหน่อยก็คงไม่เสียหายปล่อยให้พวกใจร้ายแสดงนิสัย

จะได้ รู้ นิ สั ย ค น

แบ่งเวลาทบทวนตัวเองสักนิดอย่างเปิดใจ

เดี๋ยวก็เริ่มต้นใหม่ได้

อึดอัดนัก อยากสบายใจ

ก็ทำบุญด้วยการเลี้ยงเจ้ากรรมนายเวรกลางแจ้งไป

.. ตั้งโต๊ะเตี้ยๆเรี้ยพื้น ..

จัดของเลี้ยงเจ้ากรรมนายเวรเสียให้เขาอิ่ม

เ ข า จ ะ ไ ด้ ไ ป ไ ก ลๆ

เอาเศษเอาเดนจากของเลี้ยง

แบ่งเลี้ยงสัมภเวสี ผี-ต-า-ยโ-ห-งผี-ต-า-ยห่-า

ที่มาปิด มาขวาง เราเสียให้มันอิ่ม มันจะได้ไปๆ

ติดขัดมืดนักจะได้สว่าง จะได้สบายใจ

ทำ ไ ด้ มั น จ ะ ดี

เคล็ดลับนะ ? ยาย จะบอกให้

มึงจะขึ้นของเลี้ยงอะไรบ้างก็ตามใจ

แต่หนึ่งในนั้นต้องมี ห มู น อ น ต อ ง จำไว้

อย่า "นับธูป" ที่จะจุดนะ

"หยิบ" ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น

ส่วน "ทาน" ที่จะให้สัมภเวสีกินอย่าใส่ "ถ้วยชาม" เอา "ใบตองรอง" ให้ก็พอ

แล้วก็ขอนะของทั้งหมดให้เป็นทานคนอื่นไป

อย่าได้เก็บเอามาใส่ปากนะมึง ?.

คิดจะทำก็ต้องตั้งใจทำ ทำแล้วให้สบายใจ

ทำแล้วมาทุกข์อย่าทำ มันไม่ได้อะไร

ทำ หรือ ไม่ ก็แล้วแต่ใจเถิด

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ

.. #การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง #..บทความแนะนำ
บทความ "คติสอนใจ"ข้อคิดการใช้ชีวิตบทความสอนใจข้อคิดข้อคิดคู่เวรคู่กรรมความคิดประสบความสำเร็จข้อคิดชีวิตการใข้ชีวิตปรัชญาการใช้ชีวิตการทำงานวาไรตี้ประโยชน์เตือนใจ