ข้อคิดการใช้ชีวิต อ่านเพื่อรู้ไว้ เพื่อเตือนใจ ได้เป็นอย่างดี

อ่าน 1,476

อายุ 35ปี อ่านเพื่อรู้ไว้ อายุ 40ปี อ่านเพื่อเตือนใจ อายุ 50ปี ควรทำให้ได้

ว่าด้วยเวลาชีวิตคัดจากหนังสือ "วิถีปลาเป็น"

มนุษย์คิดว่า เมื่อความชรามาเยือน

ความงามจะอันตรธานหายไป

ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย

มนุษย์ยังคงความงดงามอยู่เสมอ

และความชราก็นำความงดงามอีกแบบหนึ่งมาให้มันคือความงามที่มาพร้อมความอ่อนโยน บางเบา แต่คมกริบ

ความงามชนิดนี้ แตกต่างไปจากความงดงามในช่วงวัยอื่นๆ

เป็นความงามที่มาจากภายในมิใช่ภายนอก

ไม่ใช่ผู้ชราทุกคนจะมีความงามชนิดนี้อยู่

แม้ท่านมีความงามชนิดนี้อยู่

ลูกหลานผู้คนจะพากันรายล้อมท่าน

เพราะท่านมีกระแสของความอบอุ่น

ให้พวกเขาดูดซับพลังจากท่านได้

ท่านลองสังเกตดูเถิด เมื่อพูดถึงวันวัยแล้ว

มีเพียงวัยเยาว์และวัยชราเท่านั้นที่ให้พลังกับผู้อื่นได้

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะสองวัยนี้เป็นวัยที่มีอัตตาตัวตนน้อยที่สุด

สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ทุกคนอย่างง่ายดาย

แต่เกิดกับผู้ชราบางคนเท่านั้น

เมื่อท่านก้าวสู่วัยชรา แม้ท่านยังเป็นผู้มากด้วยอัตตาท่านก็คือผู้โง่เขลาและน่าเกลียดที่สุด

ท่านเป็นผู้ดำเนินชีวิตมาเนิ่นนานแต่กลับเป็นผู้ไม่เข้าใจโลก

ท่านกลายเป็นฟอสซิลที่แฝงตัวอยู่ในห้างสรรพสินค้าทันสมัย

สิ่งที่สูงส่งยิ่งกว่าการเปลี่ยนโลกที่วัยหนุ่มสาวกระทำ

ก็คือการปล่อยโลกที่วัยชราได้กระทำ

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มนุษย์คนหนึ่งจะปล่อยมือจากโลก

เมื่อเราเกิดมา เราร้อง เรากำมือ

เปล่งเสียงลั่นระงมเหมือนว่าเราต้องได้ทุกอย่าง

นั่นคือสันดานเอาแต่ใจที่ฝั่งอยู่ในจิตสำนึกตั้งแต่ภพชาติก่อน

มันทำให้เราไม่หลับไม่นอน

ท่านดูสิ เมื่อท่านหลับ มีสักครั้งบ้างหรือไม่ที่ท่านกำมือ

ท่านปล่อยมือ ท่านจึงหลับได้อย่างสงบ

และนั่นคือภาวะของความปล่อยวาง

คือภาวะของวัยชรา

การปล่อยมือนั้นเป็นความงามอย่างยิ่ง

แม้ถึงวันหนึ่ง ถ้าท่านมีปัญญาพอ

ท่านจะสามารถปล่อยมือจากชื่อเสียง การงาน

คำชื่นชม ลูกหลาน

ท่านจะปล่อยมือจากทุกอย่างแม้แต่ร่างกายของท่านเอง

เมื่อวัยชรามาเยือนหากจิตปราศจากปัญญา

ย่อมกลายเป็นปัญหาของโลก

คนหนึ่งจะเป็นภูมิปัญญาของโลก

ส่วนอีกคนจะเต็มไปด้วยความกลัวห้าประการ

หนึ่งคือกลัวสูญเสียความงาม

สองคือกลัวสูญเสียความสำคัญ

สามคือกลัวสุขภาพ

สี่คือกลัวสูญเสียความมั่นใจ

ห้าคือกลัวความกลัวตา-ย

ความกลัวตา-ยนี้เป็นความกลัวที่ยิ่งใหญ่

เพราะท่านกำลังกลัวธรรมชาติของชีวิตกลัวในสิ่งที่เป็นตัวตนของท่าน

ความตายคือปรัชญาของชีวิต

เป็นบทเรียนสุดท้ายที่ท่านต้องเรียนรู้เพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์

ท่านจงมองไปที่ต้นไม้

ใครไปบอกท่านว่า ต้นไม้ที่อายุมากจะไม่สวยงาม

นี่คือเรื่องอันเหลวไหล

ความจริงก็คือ ยิ่งต้นไม้อายุมากขึ้น

มันก็ยิ่งให้ร่มเงามากขึ้น ยิ่งให้ร่มเงามากขึ้น

มันก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้น สวยงามมากขึ้น

ท่านมิรู้หรือ วันที่มนุษย์จักงดงามที่สุดนั้นมีอยู่สองวัน

หนึ่งคือวันที่ท่านเกิด

สองคือวันที่ท่านตา-ย

วัยชรามาเยือนแล้ว

ความงดงามใกล้บังเกิดแก่ท่านแล้ว...บทความแนะนำ
บทความ "คติสอนใจ"ติดทิ้งไปจากชีวิตการใช้ชีวิตเป็นทุกข์ความคิดข้อคิดทำตัวไม่ให้แก่บทความดีๆประสบความสำเร็จ