จริงใจ?ได้ แต่ต้องชัดเจน? อย่ายอมให้ใคร "ล้ำเส้น"

อ่าน 11,271

เหตุผลที่เราไม่ควรมองโลกในแง่ดีจนเกินไป

ในสังคมยุคปัจจุบัน โลกสวยเกินไปก็ "อยู่ยาก"

มองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็ไม่กล้าใช้ชีวิตต้องรู้จักความพอดี มองโลกแบบตรงไปตรงมา

ในสังคมที่เงินสำคัญกว่ามิตรภาพ

ความจริงใจหายากมีแต่คนเห็นแก่ได้จ้องจะเอาเปรียบ

จะให้ใจใคร ดูดีๆ อย่ามองแค่ฉาบฉวย

จริงใจได้ แต่ต้องชัดเจน อย่ายอมให้ใคร "ล้ำเส้น"ถ้าดีมา ดีตอบ รักมา รักตอบ แต่ถ้ามาแบบร้ายๆ

เห็นแก่ตัว เอาเปรียบ ก็ไม่จำเป็นต้องทน

อย่าเป็น "คนดี" จนไม่มีคนเกรงใจ ดีเกินไปจนไม่มีใครเห็นค่า

ไม่มีใครคบก็ "ช่างมัน" ถ้าหาความจริงใจไม่ได้ อยู่คนเดียวสบายกว่า

มองคนให้ออก แล้วคัดเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตให้เป็น..!!

ตา ยไปเอา " เงิน " ไปไม่ได้ แต่... ขาด " เงิน " รู้สึกเหมือนจะตา ย

" เงิน " ซื้อความรักไม่ได้ แต่... ความรักเสื่อมหายได้เมื่อขาด " เงิน "

" เงิน " ไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้ แต่... เมื่อไม่มี " เงิน " คงนอนไม่หลับ

" เงิน " ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้ แต่... สุขภาพที่ดีต้องใช้ " เงิน "

" เงิน " ไม่สามารถซื้อความเก่งกาจได้ แต่... ความรู้และใบปริญญาที่ได้มาต้องใช้ " เงิน "

คนโ ง่ดูเหมือนฉลาดเมื่อมี " เงิน " แต่... คนฉลาดดูเหมือนโ ง่เมื่อไม่มี " เงิน "

" เงิน " ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่... ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ " เงิน "เรื่อง " เงิน " มันเป็นเรื่องเล็ก แต่... ถ้าไม่มี " เงิน " มันเป็นเรื่องใหญ่

เชื่อสิ " เงิน " ไม่ใช่แก้วสารพัดนึก แต่... ถ้าคุณไม่มี " เงิน " จะนึกอะไรไม่ออกสารพัด

การมีเงินไม่ได้ทำให้เรามีความสุขที่สุด แต่มันก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้น

ครอบครัวเราสบายขึ้น จะทำอะไรก็สะดวกขึ้น ก็ทำให้เรามีความสุขด้วยเช่นกันบทความแนะนำ
บทความ "คติสอนใจ"ความสำเร็จบทความสอนใจการใช้ชีวิตข้อคิดข้อคิดสอนลูกให้เป็นคนดีการมองโลกวิธีสอนลูกให้เป็นคนกตัญญูสอนใจพัฒนาตัวเอง