ข้อคิดดีๆ เอาไว้บอกตัวเองเมื่อเจอปัญหาต่างๆในชีวิต แล้วจะผ่านมันไปได้

อ่าน 1,082

20 แนวคิดดีๆ เพื่อนำพาชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้น

1. เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบททดสอบดั่งคำที่ว่า " มารไม่มี บารมีไม่เกิด "

2. เวลาเจอปัญหาซับซ้อน... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะช่วยสร้างปัญญา และ ฝึกความอดทน3. เวลาเจอความทุกข์หนัก... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

4. เวลาเจอนายจู้จี้จุกจิก... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโด เพื่อฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ

5. เวลาเจอคำตำหนิ... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการชี้ให้เห็นถึงจุดด้อยของตัวเอง แล้วจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น

6. เวลาเจอคำนินทา... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย และ ยังอยู่ในสายตาของเขา

7. เวลาเจองานหนัก... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ8. เวลาเจอความป่ ว ย... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี

9. เวลาเจอความพ ลั ด พ ร า ก... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

10. เวลาเจอลูกหัวดื้อ... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

11. เวลาเจอแฟนทิ้ง... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือความเป็นอนิจจัง ทุกคนย่อมรักตัวเองมากกว่าคนอื่นเสมอ

12. เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง

13. เวลาตกงาน... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือความหลุดพ้นของ ชีวิต และ สรรพสิ่ง ไม่มีอะไรที่ แน่นอน มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

14. เวลาเจอคนกะล่อน... ให้บอกตัวเองว่า นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

15. เวลาเจอคนเ ล ว... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือตัวอย่างของบุคคลในชีวิตที่ไม่พึงประสงค์

16. เวลาเจออุบัติเหตุ... ให้บอกตัวเอง นี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด17. เวลาเจอความผิดหวัง... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

18. เวลาเจอวิกฤต... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของจิตใจ หาทางออกให้เจอ "ในวิกฤต ย่อมมีโอกาส"

19. เวลาเจอความจ น... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

20. เวลาสูญเ สี ยคนที่รักไป... ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องเจอ คือความยุติธรรมที่โลกมอบให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันบทความแนะนำ
บทความ "คติสอนใจ"ความทุกข์ความรู้สึกวิธีหนีทุกข์นิสัยของความทุกข์การใช้ชีวิตข้อคิดชีวิตข้อคิดการทำงานปรัญชากำลังใจเจ็บปวดคนขี้อิจฉาลักษณะนิสัยของคนที่ไม่มีความสุขน่าสงสาร