อย่าเลือกสบายแต่ต้องร้องไห้ทุกวัน...!! คำสอนจากแม่ถึงลูกสาว?

อ่าน 12,421

คำสอน 26 ข้อ จากแม่ถึงลูกสาว?

1. ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย

เท่ากับเงินของเราเอง

2. ไม่มีความรักจากชายใด

จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้

ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น

3. เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ

ไม่มีสิ่งใด ซื้อศักดิ์ศรี และ ชื่อเสียงเราได้4. สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ และ ราคาแพง

ใช้เงินซื้อสุขภาพได้ แต่...

อย่าใช้สุขภาพไปแลกกับเงิน

5. ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ

อย่าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง

6. กระจกไม่ได้มาพร้อม คำนิยามของความงาม

จงมองตัวเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง

7. รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิง

8. ความดูดี... ไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า

ป้ายราคาไม่ได้บอกระดับสังคม

9. คนมองโลกในแง่ดีไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย

เพราะ เขามองเห็นข้อดีในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น

10. อย่าให้คำจำกัดความใด กำหนดศักยภาพของลูก

อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และ อนาคตของลูก

11. หากประสบผู้คน ร้ า ยๆจงมองเขาด้วยความรักอย่างจริงใจ

แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้า

วันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจ

12. ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี

และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี

ลูกต้องแยกให้ออกและปกป้องตัวเองให้ดี

13. การที่ใครมาทำไม่ดีกับลูก

เราไม่จำเป็นต้องทำไม่ดีตอบกลับ

ที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเราเป็นคนดี

แต่เพราะเราไม่ควรเป็นคนไม่ดีแบบเขา

14. ชีวิตไม่มีธนาคาร อย่าเอาไปฝากไว้ที่ใคร

จงรู้จักรับผิดชอบตัวเองให้เป็น

15. ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหา

ให้ตัวเองได้ คือ... ตัวลูกเอง

16. ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่น

อ่อนโยน ไม่ใช่... อ่อนแอ !!

17. ลูกทัดเทียม งานบ้านไม่ใช่งานของ

ผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน(ของ)บ้าน

ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบา

ซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ

18. เวลามีค่านัก อย่ายอมแลกไปกับการ

คำนินทา หรือ อิจฉาใครๆ

ออกไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

19. อย่าหูเบาหลงเชื่อสิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง

เพราะสิ่งที่ลูกรับเข้ามาบ่อยๆ จะค่อยๆ

หล่อหลอมลูก ให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ

20. ความคิดเห็นของคนมีทั้งราคา ถูก และ แพง

จงตีค่ามันให้ออกและเลือกซื้อมันให้ดี

21. ผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้

ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม

เป็นธรรมชาติ และเป็นธรรมดา22. ผิดก็... "ขอโทษ" ซาบซึ้ง... "ก็ขอบคุณ"

พูดสองคำนี้ให้ติดปาก

23. ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน

แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้

ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย

24. ผู้ชายทุกคนสามารถมีลูกได้ แต่ใช่ว่า...

ผู้ชายทุกคนจะสามารถเป็นพ่อที่ดีได้

25. ถ้าอยากรู้ว่าเขารักลูกมากแค่ไหน

อย่าใช้หูฟังต้องใช้ตามอง

มองว่าเขา... เสียสละต่อลูกมากเท่าไร..!!

26. จงเลือกเหนื่อยเพราะหัวเราะ

อย่าเลือกสบายแต่ต้องร้องไห้ทุกวัน...!!

จงจำไว้ว่า... ถ้าเขารักลูกจริง

เขาจะไม่ทำให้ผู้หญิงของเขาต้องร้องไห้

หรือ ดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นบทความแนะนำ
บทความ "คติสอนใจ"ความสุขการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตคนรังเกียจความทุกข์ข้อคิดข้อคิดความดีความสำเร็จพัฒนาตัวเองคนชื่นชม