ทำบุญให้ได้บุญต้องอธิษฐานแบบนี้ ชีวิตจึงจะดี

3,205

การทำบุญ ทำทาน เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือการตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าที่จริงแล้วเวลาทำบุญต้องรอธิษฐานขอพรอย่างไร ผลบุญที่ทำนั้นจึงจะส่งผลดีให้กับชีวิตของเรา

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ มีคำกล่าวดังนี้

ขอบุญจาก….(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน )นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ.

อโหสิกรรมก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ จะส่งผลให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น ขอแนะนำให้ทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบากไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย ครอบครัว หมดโรคภัย

โพสใกล้เคียง