จริงใจ?ได้ แต่ต้องชัดเจน? อย่ายอมให้ใคร “ล้ำเส้น”

397

เหตุผลที่เราไม่ควรมองโลกในแง่ดีจนเกินไป

ในสังคมยุคปัจจุบัน โลกสวยเกินไปก็ “อยู่ยาก”

มองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็ไม่กล้าใช้ชีวิต

ต้องรู้จักความพอดี มองโลกแบบตรงไปตรงมา

ในสังคมที่เงินสำคัญกว่ามิตรภาพ

ความจริงใจหายากมีแต่คนเห็นแก่ได้จ้องจะเอาเปรียบ

จะให้ใจใคร ดูดีๆ อย่ามองแค่ฉาบฉวย

จริงใจได้ แต่ต้องชัดเจน อย่ายอมให้ใคร “ล้ำเส้น”

ถ้าดีมา ดีตอบ รักมา รักตอบ แต่ถ้ามาแบบร้ายๆ

เห็นแก่ตัว เอาเปรียบ ก็ไม่จำเป็นต้องทน

อย่าเป็น “คนดี” จนไม่มีคนเกรงใจ ดีเกินไปจนไม่มีใครเห็นค่า

ไม่มีใครคบก็ “ช่างมัน” ถ้าหาความจริงใจไม่ได้ อยู่คนเดียวสบายกว่า

มองคนให้ออก แล้วคัดเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตให้เป็น..!!

ตา ยไปเอา ” เงิน ” ไปไม่ได้ แต่… ขาด ” เงิน ” รู้สึกเหมือนจะตา ย

” เงิน ” ซื้อความรักไม่ได้ แต่… ความรักเสื่อมหายได้เมื่อขาด ” เงิน ”

” เงิน ” ไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้ แต่… เมื่อไม่มี ” เงิน ” คงนอนไม่หลับ

” เงิน ” ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้ แต่… สุขภาพที่ดีต้องใช้ ” เงิน ”

” เงิน ” ไม่สามารถซื้อความเก่งกาจได้ แต่… ความรู้และใบปริญญาที่ได้มาต้องใช้ ” เงิน ”

คนโ ง่ดูเหมือนฉลาดเมื่อมี ” เงิน ” แต่… คนฉลาดดูเหมือนโ ง่เมื่อไม่มี ” เงิน ”

” เงิน ” ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่… ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ ” เงิน ”

เรื่อง ” เงิน ” มันเป็นเรื่องเล็ก แต่… ถ้าไม่มี ” เงิน ” มันเป็นเรื่องใหญ่

เชื่อสิ ” เงิน ” ไม่ใช่แก้วสารพัดนึก แต่… ถ้าคุณไม่มี ” เงิน ” จะนึกอะไรไม่ออกสารพัด

การมีเงินไม่ได้ทำให้เรามีความสุขที่สุด แต่มันก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้น

ครอบครัวเราสบายขึ้น จะทำอะไรก็สะดวกขึ้น ก็ทำให้เรามีความสุขด้วยเช่นกัน

โพสใกล้เคียง