ควรขอบคุณคนที่แสดงท่าที “ไม่ชอบคุณอย่างชัดเจน” เพราะอะไรมาดูกัน!

0 336

เหตุผลที่เราควรขอบคุณคนที่แสดงท่าทีไม่ชอบคุณอย่างชัดเจน

1. เราทุกคนมักจะตกเป็น ” ผู้ ร้ า ย ” ในเรื่องเล่าของใครบางคนเสมอแหละ

2. ควรขอบคุณคนที่แสดงท่าที ” ไม่ชอบคุณอย่างชัดเจน ” เพราะคนส่วนใหญ่มักฉลาดพอที่จะเงียบไว้ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับคุณมากกว่า

3. การมองโลกในแง่ดี ไม่ได้หมายถึงว่าคุณมีความสุขตลอดเวลา แต่มันหมายถึงว่าในยามที่ ” เ กิ ด เ รื่ อ ง เ ล ว ร้ า ย ” คุณยังตระหนักรู้เสมอว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่าไป แล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาแทนที่

4. บางคน ” ทำ ร้ า ย ” เราด้วยคำพูด บางคน ” ทำ ร้ า ย ” ด้วยการกระทำ บางคน ” ทำ ร้ า ย ” เราด้วยความเงียบ แต่ที่แย่สุด คือ คนบางคนที่เราให้ความสำคัญที่สุด แต่คนๆ นั้นกลับไม่ให้ความสำคัญกับเราเลย

5. เข้มแข็งเอาไว้เสมอ เพราะ มันจะทำให้ผู้คนต้องแปลกใจว่า.. ” ทำไมคุณยังยิ้มออก ”

6. ถ้าคุณเล็งไปที่ปัญหา คุณจะมองเห็นแต่ปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคุณเล็งไปที่ความเป็นไปได้ คุณจะเห็นโอกาส เห็นหลายสิ่งที่เป็นไปได้

7. เชื่อในสิ่งที่หัวใจพูดกับคุณ ให้มากกว่าถ้อยคำที่คนอื่นบอก

8. อย่าปล่อยตัวเองจ่อมจมกับความผิดหวังเสียใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานเกินไป ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

9. ถ้าไม่มีเหตุผลดีพอที่จะอยู่ ย่อมมีเหตุผลดีพอที่จะไป

โพสใกล้เคียง