พฤติกรรมการกัดเล็บ บ่งบอกถึงอะไรได้บ้าง?

0 754

การกัดเล็บ อาจจะเห็นได้บ่อยๆ ในวัยเด็ก แต่จริงๆ แล้วเป็นพฤติกรรมที่เกิดได้ในทุกเพศทุกวัย จากการสำรวจพบว่า มีเด็กวัยรุ่นมากถึง 45% ที่ติดนิสัยกัดเล็บ และพบว่าทั่วโลกมีคนกัดเล็บมากถึง 600 ล้านคนเลยทีเดียว อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขามีพฤติกรรมเช่นนี้ ลองไปดูกันได้เลย

ทำไมบางคนชอบกัดเล็บ
เป็นโรคทางจิต
การกัดเล็บที่มากผิดปกติ เป็นหนึ่งในอาการของโรคทางจิต นั่นก็คือ โรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ OCD ที่มักจะมีพฤติกรรม เช่น การดึงหนังตัวเอง ดึงเส้นผม ขนตามตัว และขนตา รวมไปถึงการกัดเล็บ และโรคขาดความยับยั้งชั่งใจ (impulse control disorders) ผู้ป่วยจะมีอาการกัด และกินผิวหนังของตัวเอง โดนเฉพาะบริเวณรอบๆ เล็บจนเป็นแผล นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่า เกือบ 80% ของเด็กที่มีโรคทางจิต เป็นเด็กที่ชอบกัดเล็บทั้งสิ้น

ทำไปเพราะเบื่อ หรืออาจจะหงุดหงิด สิ้นหวัง
นักวิจัยได้ทำการทดลอง โดยใช้ผู้เข้าร่วมทดลองจำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มแรกถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวในห้องที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ ให้ทำ กลุ่มที่สองให้แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน กลุ่มที่สามอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยให้ผู้เข้าร่วมทดลองในกลุ่มสามารถคุยกันได้ตามปกติ และคนสุดท้ายถูกตำหนิเรื่องการกัดเล็บ นักวิจัยพบว่า กลุ่มแรกที่ถูกกระตุ้นให้เกิดความเบื่อ และกลุ่มที่สองที่ถูกกระตุ้นให้เกิดความหงุดหงิด สิ้นหวัง แสดงพฤติกรรมการกัดเล็บมากกว่ากลุ่มที่สามและกลุ่มที่สี่

คนกัดเล็บ อาจจะเป็นพวก นิยมความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)
ถ้าการกัดเล็บไม่ได้เกิดจากอาการทางจิต อาจจะเป็นเพราะความนิยมความสมบูรณ์แบบ หรือเพอร์เฟคชั่นนิสต์ จากการทดลอง กับผู้เข้าร่วมทดลองทั้งหมด 48 คน โดยครึ่งหนึ่งเป็นคนที่ชอบกัดเล็บ และอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนที่ไม่กัดเล็บ

การทดลองได้ให้ผู้เข้าร่วมทดลองได้รับสิ่งกระตุ้นอารมณ์ต่างๆ เช่น วีดิโอเครื่องบินตก เพื่อให้เกิดความเครียด ให้ทำแบบทดสอบที่ซับซ้อน โดยหลอกว่าเป็นแบบทดสอบง่ายๆ เพื่อกระตุ้นความหงุดหงิด วีดิโอคลื่นทะเล เพื่อให้เกิดอารมณ์ผ่อนคลาย และปล่อยผู้เข้าร่วมทดลองอยู่เฉยๆ ในห้องที่ไม่มีอะไรให้ทำ 6 นาที เพื่อกระตุ้นความเบื่อ

ผลปรากฎว่า เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด คนที่ชอบกัดเล็บ จะกัดและขบเล็บมากกว่าคนอื่นๆ ที่มีอาการเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีอาการเลย แต่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ พวกเขาจะไม่แสดงอาการนี้ออกมา

Kieron O”Connor ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์ กล่าวว่า เขาเชื่อว่านิสัยชอบกัดเล็บ รวมไปถึงการชอบดึงผม ดึงหนังตัวเอง เป็นหนึ่งในนิสัยของคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นวิธีการผ่อนคลายตัวเอง เวลาที่อะไรๆ ไม่เป็นดั่งใจ

ฟรอยด์ คิดว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ เซกส์
ทฤษฎีการพัฒนาทางเพศและจิต ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ในขั้นแรก คือระดับปาก (oral phase) คือ เด็กจะชอบเอาของเข้าปาก กัดเล็บ ดูดขวดนม หรือ ดูดนมจากเต้า ซึ่งในขั้นนี้ ถ้าเด็กถูกตามใจมากๆ เช่น ร้องเมื่อไรก็ได้กินนม ได้กินขนม เด็กจะเกิดการถูกตรึงในระดับปาก หรือ oral fixation และเมื่อโตขึ้นมา ก็จะมีพฤติกรรมที่ทำเพื่อตอบสนองให้บริเวณปากได้รับความพึงพอใจ เช่น การกิน การสูบบุหรี่ การกัดเล็บ รวมถึงการใช้ปากทำกิจกรรมทางเพศ (oral sex)

โพสใกล้เคียง