กระทรวงแรงงาน เผย 3 สาขาปริญญาตรี จบแล้ว "ว่างงาน" มากที่สุด

อ่าน 12,207


     กระทรวงแรงงาน เผย 3 สาขาวิชาปริญญาตรี เรียนจบออกมาแล้วว่างงานมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายน 2561 ขาดคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ หางานที่เหมาะสมทำยาก !  
         ตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีรายงานตัวเลขการว่างงานในเดือนกันยายน 2561 โดยพบคนไทยว่างงานกว่า 370,000 คน ซึ่งกลุ่มที่จบการศึกษาในระดับปริญญา เป็นกลุ่มที่ว่างงานมากที่สุดถึง 145,000 คน นั้น (อ่านข่าว - คนไทยว่างงานเดือนกันยายนเกือบ 4 แสนคน จบปริญญาเตะฝุ่นสูงสุด !) เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน แสดงความเห็นว่า ปัญหาการว่างงานดังกล่าวไม่ได้รุนแรงและน่ากังวล เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงเดือนเดียวกันของปี 2560 พบว่ามีคนว่างงานลดลงถึง 70,000 คน    
         แต่ถึงอย่างนั้น ช่วงอายุที่มีผู้ว่างงานมากที่สุด คือ 20-24 ปี แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่พึ่งจบการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษานั้น มีอัตราว่างงานสูง ซึ่งสาขาวิชาปริญญาตรีที่จบออกมาแล้วว่างงานมากที่สุด ได้แก่  

         1. พาณิชยศาสตร์ คิดเป็นอัตราว่างงาน 20.2%

         2. ศึกษาศาสตร์ คิดเป็นอัตราว่างงาน 17.1%

         3. สังคมศาสตร์ คิดเป็นอัตราว่างงาน 11.7%  


         ทั้งนี้ พบว่าเด็กจบใหม่ส่วนใหญ่พร้อมที่จะทำงานแล้ว แต่หางานไม่ได้ หรือไม่สามารถหางานที่เหมาะสมได้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้จบการศึกษาปริญญาตรีจำนวนมากยังขาดคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ และก็มีส่วนหนึ่งที่ว่างงานเพราะเลือกงานด้วย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์บทความแนะนำ
บทความล่าสุด