นพ.ทวีศิลป์ เตือนใส่ข้อมูลเท็จ เราไม่ทิ้งกัน แล้วไม่ยกเลิก มีสิทธิ์เจอ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

0 370

นพ.ทวีศิลป์เตือนใครใส่ข้อมูลเท็จ เราไม่ทิ้งกัน แล้วไม่ยกเลิก มีสิทธิ์เจอ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตอนนี้มีคนยกเลิก เราไม่ทิ้งกัน แล้วกว่า 3 แสนราย แต่มีคนลงทะเบียนกว่า 24 ล้านราย

จากกรณีที่ทางรัฐบาล เปิดให้ลงทะเบียน 5,000 เพื่อรับเงินผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งปรากฏว่า มีคนมาลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการประกาศให้ผู้ที่รู้ตัวว่าไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถเข้ามายกเลิกได้

ควบคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แจ้งว่า ในตอนนี้ มียอดลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน แล้วกว่า 24.2 ล้านคน แต่มีคนยกเลิกการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 แล้วกว่า 3 แสนคน ซึ่งกระทรวงการคลังก็ฝากขอบคุณมา ณ ที่นี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระงานของคนทำงาน

ดังนั้น หากใครที่ลงทะเบียนไปแล้ว แต่รู้ตัวว่าไม่ใช่ยังสามารถเข้าไปยกเลิกได้ทัน เพราะด้านหนึ่งคือ เรามี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ถือว่ามีโทษ และจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการ และช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และทำให้คนที่เดือดร้อนจริงๆ ได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ ในหน้าลงทะเบียนของเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ได้การให้ยินยอมและระบุบทลงโทษกรณีผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือตรวจสอบแล้วกระทำผิดหลักเกณฑ์ อาทิ ใส่ข้อมูลปลอมเพื่อให้อยู่ในกลุ่มคนที่มีสิทธิ์ มีโทษดังนี้
– ถูกระงับสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชยทันที
– ต้องคืนเงินชดเชยภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิ์ดังกล่าว ตามวิธีการที่กระทรวงการคลัง หรือผู้จัดทำระบบกำหนด
– รัฐอาจใช้สิทธิ์ดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา

โพสใกล้เคียง