เช็กก่อนเดินทาง 14 จังหวัดล็อกดาวน์ ห้ามเดินทางเข้า-ออก

2,600

เช็กก่อนเดินทาง 14 จังหวัดล็อกดาวน์ ห้ามเดินทางเข้า-ออก ผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดคุมเข้มสกัดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มสูง

เนื่องจากการระบาดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยยังรุนแรง ล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 111 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,369 ราย เสียชีวิตใหม่เพิ่ม 3 ราย รวมสะสมเป็น 30 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านได้รวม 888 ราย ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายๆ จังหวัดต้องยกระดับความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าหรือผ่านพื้นที่
ล่าสุดวันที่ 9 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีทั้งหมด 14 จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศล็อกดาวน์ห้ามคนเข้าออก เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

รายชื่อ 14 จังหวัดที่มีการประกาศ ล็อกดาวน์
1. เชียงราย ระหว่าง 9 – 30 เมษายน 2563
2. ตาก ระหว่าง 2 – 16 เมษายน 2563
3. น่าน ระหว่าง 5 – 30 เมษายน 2563
4. แพร่ ระหว่าง 10 – 17 เมษายน 2563
5. ตราด 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
6. บึงกาฬ ระหว่าง 7 – 30 เมษายน เป็นต้นไป
7. ภูเก็ต ระหว่าง 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
8. สงขลา ระหว่าง 6 – 30 เมษายน 2563
9. สตูล ระหว่าง 3 – 30 เมษายน 2563
10. ปัตตานี ระหว่าง 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
11. ยะลา ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
12. นราธิวาส ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
13. เมืองพัทยา ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (อย่างน้อย 21 วัน)
14. ระนอง ตั้งแต่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

โพสใกล้เคียง