47 จังหวัด ห้ามขายเหล้า หวังลดการแพร่เชื้อ โควิด-19

849

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อสกัดและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะนี้ ศบค.มท.ได้รับรายงานการพิจารณาออกคำสั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบการจำหน่ายสุราเป็นการชั่วคราวรวม 47 จังหวัด เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการสัมผัสเชื้อโรคในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียดวันและจังหวัด ดังนี้

1.ปิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี และพิษณุโลก

2.ปิดถึงวันที่ 15 เม.ย. จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ระยอง และระนอง

3.ปิดถึงวันที่ 16 เม.ย.จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร, ยะลา, พิจิตร, ลพบุรี และเชียงราย

4.ปิดถึงวันที่ 17 เม.ย. จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์, กาฬสินธุ์, ยโสธร และสุราษฎร์ธานี

5.ปิดถึงวันที่ 18 เม.ย. จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา และเพชรบูรณ์

6.ปิดถึงวันที่ 19 เม.ย.จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปทุมธานี, ตราด และราชบุรี

7.ปิดถึงวันที่ 20 เม.ย. จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, สมุทรสาคร, กำแพงเพชร, แพร่, ชัยภูมิ, สมุทรปราการ, อ่างทอง, ลำปาง, สุโขทัย, อุทัยธานี, นราธิวาส, หนองคาย และนนทบุรี 8.ปิดถึงวันที่ 30 เม.ย.จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน, บุรีรัมย์, สุรินทร์, นครปฐม, สมุทรสงคราม, ร้อยเอ็ด, ชัยนาท, สุพรรณบุรี, มุกดาหาร, ประจวบคีรีขันธ์, อุบลราชธานี, กาญจนบุรี, ปราจีนบุรี และเพชรบุรี

ทั้งนี้ ศบค.มท. โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินมาตรการเพื่อสกัดและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่ในการปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบค. อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนทุกคน

โพสใกล้เคียง