บทความ "������������������������������������������"