บทความ "���������������������������������������������������������������"