บทความ "สามชั้นทอดเกลือ"
นิสัยคนใจแคบความคิดกำจัดซื้อของ