บทความ "���������������������������������������������������"