หายสงสัย!! ทำไมรอยพระพุทธบาทถึงใหญ่เกินเท้ามนุษย์!!

อ่าน 3,464

ศาสนาพุทธ ได้อยู่ยั้งยืนยาวมากว่า 2560 ปีแล้ว หลังจากพระพุทธเจ้าทรงเสด็จปรินิพพานที่ต้นสาละ ศาสนาพุทธก็แผ่ขยายไปยังประเทศต่างๆในทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศูนย์รวมจิตใจ ในหลายที่ของประเทศไทยจึงมีการสร้างวัด ประดิษฐ์พระพุทธรูปเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนตัวขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากพระพุทธรูปแล้ว Gangbeauty เชื่อว่าเพื่อนๆคงเคยได้มีโอกาสไปสักการะบูชารอยพระพุทธบาทในสถานที่ต่างๆมาบ้างแล้ว แล้วเคยสงสัยกันมั้ย ไหนบอกรอยพระพุทธบาท ทำไมถึงได้ใหญ่โตขนาดนั้นกันนะ

          ย้อนไปเมื่อสมัยพุทธกาล คำตรัสก่อนจะเสด็จปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้ตรัสว่า "สิ่งที่เป็นตัวแทนของพระองค์ คือคำสั่งสอนหรือหลักธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้" จึงเป็นเหตุให้หลังจากพระองค์เสด็จดับขันธ์ ผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาจึงไม่กล้าที่จะสร้างรูปหล่อ แต่ใช้การสร้างรอยพระพุทธบาทเท่าขนาดเท้าของพระองค์จริง เพื่อเอาไว้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนรุ่นต่อไปแทน

          ด้วยความที่พุทธศาสนาได้มีการแพร่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น เหล่าผู้ศรัทธาจึงได้มีการสร้างให้รอยพระพุทธบาทมีขนาดใหญ่ขึ้น จนกระทั่งเป็นขนาดเท่าปัจจุบัน และสร้างไว้หลายที่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าแผ่นดินตรงนั้น พุทธศาสนาแพร่ขยายมาถึงแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ใช้แทนตัวพระองค์ก็คือตราธรรมจักร ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระพุทธคุณของพระองค์เสมอไป ส่วนพระพุทธรูปที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ มาจากการที่กษัตริย์เมนันดอร์ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สร้างพระพุทธรูป โดยใช้แบบจำลองจากเทวรูปเทพเจ้าอพอลโล่ของชาวกรีกนั่นเองในไทยมีอยู่หลายที่ ใครยังไม่เคยสักการะ รีบไป!บทความแนะนำ
บทความ "วาไรตี้"ค่าส่งกล่องพัสดุการใช้ชีวิตเพื่อนใหม่ผูกมิตรส่งพัสดุความรู้เรื่องน่ารู้