ส่องปฏิทินวันหยุดปี 2563 ลาต่อวันไหนให้ได้หยุดติดกันยาว ๆ

เข้าชม : 930   |             กางปฏิทินวันหยุดยาวปี 2563 แล้วมาร์กเอาไว้เลยว่าจะลาเพิ่มวันไหน มาส่องวันควรลาพักร้อนให้ได้หยุดติดกันยาว ๆ ไปดีกว่า !
          วันหยุดยาวปี 2563 ที่พ่วงวันหยุดราชการแล้วสามารถลาต่อได้อย่างไม่น่าเกลียด แต่ได้วันหยุดยาวติดกันชนิดที่เอาไปพักร้อนให้ฉ่ำใจกันไปเลย มาดูซิว่าวันหยุดยาวปี 2563 จะมีวันไหนน่าสนใจ น่าวางแผนเที่ยวไกล ๆ บ้างเดือนมกราคม

* ช่วงวันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่ ลาเพิ่ม 3 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562

          - อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562

          - จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี

          - พุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่

          - พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563


เดือนเมษายน

เลืิอกลาได้ 3 ช่วง

*ช่วงวันจักรี ลาเพิ่ม 4 วัน จะได้หยุดยาว 12 วัน

**ช่วงวันสงกรานต์ ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          ถ้าคิดว่ายังหยุดยาวไม่พอ ! ลองลาแบบย้าว...ยาว

***ช่วงวันจักรี - วันสงกรานต์ ลาเพิ่ม 6 วัน จะได้หยุดยาว 16 วัน

          - เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

          - อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

          - จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี

          - อังคารที่ 7 เมษายน 2563 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 8 เมษายน 2563 ลาเพิ่ม

          - พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 11 เมษายน 2563

          - อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563

          - จันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          - อังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          - พุธที่ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          - พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 18 เมษายน 2563

          - อาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563เดือนพฤษภาคม

*ช่วงวันแรงงาน, วันฉัตรมงคล, วันวิสาขบูชา ลาเพิ่ม 3 วัน จะได้หยุดยาว 10 วัน

          - ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงาน

          - เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

          - จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

          - อังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา

          - พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

เดือนมิถุนายน

*ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เลือกลาได้ 3 ช่วง

*ลาช่วง 1-2 มิถุนายน ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

**ลาช่วง 4-5 มิถุนายน ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

          ถ้าคิดว่ายังหยุดยาวไม่พอ ! ลองลาแบบย้าว...ยาว

***ลาช่วงวันที่ 1, 2, 4, 5 มิถุนายน ลาเพิ่ม 4 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

          - จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          - พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

          - อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

เดือนกรกฎาคม

เลือกลาได้ 2 ช่วง

*ช่วงวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา ลาเพิ่ม 3-4 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

          - อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา

          - จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

          - อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (หยุดบางแห่ง)

          - พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

หรือ

**ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ลาเพิ่ม 1 วัน จะได้หยุดยาว 4 วัน

          - เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

          - จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเดือนสิงหาคม

*ช่วงวันแม่แห่งชาติ

เลือกลาได้ 3 ช่วง

*ลาช่วง 10-11 ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

**ลาช่วง 13-14 ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

          ถ้าคิดว่ายังหยุดยาวไม่พอ ! ลองลาแบบย้าว...ยาว

***ลาช่วง 10 , 11, 13, 14 ลาเพิ่ม 4 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

          - จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ

          - พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563

เดือนตุลาคม

*ช่วงวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลาเพิ่ม 1 วัน จะได้หยุดยาว 4 วัน

          - เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

          - จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เดือนธันวาคม

เลือกลาได้ 2 ช่วง

*ช่วงวันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญ ลาเพิ่ม 3 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันพ่อแห่งชาติ

          - อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

          - จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

          - อังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ

          - ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

หรือ

**ช่วงวันสิ้นปี ลาเพิ่ม 3 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

          - จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

          - ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่

          - เสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

          บางเดือนมีวันหยุดยาวเป็นครึ่งเดือนเลยก็ว่าได้ ใครอยากหาเวลาชาร์จแบตฯ ให้ตัวเองอย่างเต็มที่ ช่วงนี้ก็ทำงานเก็บเงินไปก่อน แล้วยกยอดไปขอลาพักร้อนปี 2563 กันเลย !
ขอบคุณข้อมูลจาก : kapook.com

#ปฏิทินปี #ลาพักร้อน #2563 #วันหยุดปี
แนะนำ


#COVID-19 #ช้อปออนไลน์ #โปรโมชั่นช้อปออนไลน์ #เกร็ดความรู้ #พริกเผ็ดที่สุดในโลก #วาไรตี้ #สุขภาพ #ผงทานาคา #ลดสิว #พอกหน้า #แป้งทานาคา #หน้าเนียน #แป้งพม่า #ทานาคา #ประกันสังคม #ประกัน #หาหมอ #ประโยชน์ #รองเท้าส้นสูง #ปวดเท้า #ประโยชน์ควรรู้ #วาไรตี้ #เมื่อยเท้า #ปวดท้อง #วาไรตี้ #ขับถ่ายไม่ปกติ #ประโยชน์ #ลดความอ้วน #ขับถ่ายไม่เป็นเวลา #ขับถ่าย #ท้องผูก #ข้อห้ามในการใช้ถุงยาง #ถุงยาง #โรคทางเพศ #วิธีใช้ถุงยาง #มีลูก #ถุงยางอนามัย #ท้อง #คุมกำเนิด #เส้นผม #ถอนผมหงอก #ผมหงอก #กล้วยสีเขียว #คุณประโยชน์ #สุขภาพที่ดี #ประสบความสำเร็จ #ประโยชน์ #ความคิด #วาไรตี้ #ข้อคิด #การใช้ชีวิต
แจ้งลบเนื้อหา / แนะนำติชม: gangbeauty@hotmail.com | ติดต่อลงโฆษณา: gangbeauty@hotmail.com | © 2020 All right reserved. |