ฝ่าวิกฤตโควิด-19 รวมมาตรการพักชำระหนี้ แต่ละธนาคาร

อ่าน 7,714

สรุปมาตรการช่วยประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกหนี้กับแบงก์ต่างๆ ใครมีหนี้สิน แล้วกำลังลำบากเพราะ COVID-19 อยากยืดเวลาชำระเงินกู้บ้าน รถ บัตรเครดิต สามารถยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ได้แล้วตอนนี้

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด 19 จนจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ภาครัฐต้องประกาศให้ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ร้านค้าต่างๆ หยุดกิจการชั่วคราว ส่งผลให้มนุษย์เงินเดือน และลูกจ้างอีกหลายชีวิตต้องหยุดงานกะทันหัน หรืออาจถูกเลิกจ้างไปโดยปริยาย ขณะเดียวกัน การที่คนจำนวนมากงดออกจากบ้านในช่วงเวลานี้ ก็ยังทำให้พ่อค้า-แม่ค้ามีรายได้ลดลง ซึ่งถ้าหากใครมีภาระหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระ คงต้องลำบากไม่ใช่น้อย ในสถานการณ์เช่นนี้

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงร่วมมือกับสถาบันทางการเงิน ออกมาตรการช่วยเหลือใครก็ตามที่มีหนี้สิน ให้สามารถพักชำระหนี้ได้ชั่วคราว เพื่อจะได้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิตมากขึ้น มาดูกันว่า หากเราเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้บ้าน หนี้รถ หรือตกงาน หยุดงาน ขาดรายได้ในช่วงนี้ ถ้าต้องการสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแบงก์ต่างๆ จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบัตรเครดิต

- ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

- ปรับลดอัตราผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำให้ต่ำกว่า 10% ของยอดคงค้าง

- ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติ 50% ไม่เกินเดือนธันวาคม 2564

- ยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

ใครสมัครได้บ้าง ?

- อาชีพใดก็ได้ที่มีสินเชื่อกับธนาคารกรุงเทพ แล้วได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ภัยแล้ง COVID-19

- พิจารณาผ่อนปรนการชำระหนี้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือสาขาที่อยู่ใกล้เคียง

- เขียนใบแสดงความจำนงต้องการสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- เตรียมหลักฐานคือ สำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง

- ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดำเนินการ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคลอื่นๆ

- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

- ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน

- ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง

- ยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด

ใครสมัครได้บ้าง ?

- อาชีพใดก็ได้ที่มีสินเชื่อกับธนาคารกรุงเทพ แล้วได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ภัยแล้ง COVID-19

- พิจารณาผ่อนปรนการชำระหนี้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อ Call Center หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือสาขาที่ได้ขอสินเชื่อไว้

- เตรียมหลักฐานคือ สำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน ประกอบการยื่นคำร้อง

- เขียนใบคำร้องว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

- ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้อง

- เซ็นยินยอมใบอนุญาตให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1333 หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน

- ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล

- ทางเลือกที่ 1 : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยเป็นรายกรณี ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563

- ทางเลือกที่ 2 : แปลงหนี้เดิมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสินเชื่อใหม่ และพิจารณาให้ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน เป็นรายกรณี

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

- ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 60% ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 7 เดือน โดยรวมสัญญาล่าสุดต้องไม่เกิน 7 ปี

ใครสมัครได้บ้าง ?

- เป็นลูกหนี้ธนาคารกสิกรไทยอยู่ก่อนแล้ว- ต้องประกอบธุรกิจหรืออยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น

- ไกด์ ธุรกิจทัวร์/นำเที่ยว

- โรงแรม

- ร้านอาหาร

- ธุรกิจจองตั๋วที่พัก ตั๋วโดยสาร

- การขนส่งผู้โดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เช่น ธุรกิจรถเช่า

- ร้านขายของที่ระลึก อัญมณีและเครื่องประดับ

- สปา นวดแผนไทย

- แอร์โฮสเตส สจวร์ด

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อ Call Center บันทึกเรื่องแล้วส่งให้ทางธนาคารพิจารณา

- เตรียมเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-888-8888 หรือ เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย หรือ เฟซบุ๊ก KBank Live

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 6 เดือน

ตลอดระยะเวลาที่เข้าโครงการ จะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ จะต้องผ่อนชำระตามปกติ และดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นระหว่างที่เข้าร่วมโครงการจะถูกนำมาเฉลี่ยในค่างวดถัดๆ ไปที่ผ่อนชำระ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

- พักชำระค่างวด สูงสุด 6 เดือน

ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ จะไม่ต้องชำระค่างวด เมื่อสิ้นสุดการพักชำระ จะต้องชำระค่างวดตามปกติ โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล

- บัตรเครดิต และ Speedy Cash : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน ตลอดระยะเวลาพักชำระยอดที่ต้องจ่าย ไม่ต้องชำระทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ย โดยไม่มีผลค้างชำระ แต่ระบบยังคงคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ เมื่อสิ้นสุดเวลาตามกำหนดพักชำระ จะต้องชำระยอดเงินทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ยตามยอดชําระเต็มจํานวน หรือชําระยอดขั้นตํ่าที่เคยชําระอยู่ เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ

- สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ธนาคารจะปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 โดยธนาคารฯ จะปรับลดให้ทุกคนอัตโนมัติ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งความจำนงเป็นรายบุคคลมาที่ธนาคารฯ

- สินเชื่อบุคคล Speedy loan : พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เข้าโครงการ จะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ จะต้องผ่อนชำระตามปกติ และดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นระหว่างที่เข้าร่วมโครงการจะถูกนำมาเฉลี่ยในค่างวดถัดๆ ไปที่ผ่อนชำระ

ใครสมัครได้บ้าง ?

- ลูกค้าที่มีสินเชื่อกับ SCB ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน SME รถยนต์ บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด ไม่จำกัดอาชีพ

- ลูกค้าที่ค้างชำระสินเชื่อชนิดใดก็ตาม สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันที

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อ Call Center 02-777-7777 หรือยื่นคำขอที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ หรือ inbox facebook SCB Thailand

- แจ้งข้อมูลรายละเอียดสินเชื่อที่มีอยู่ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อสอบถามและส่งเรื่องพิจารณาคุณสมบัติต่อไป

- เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

- หากดำเนินการเสร็จสิ้นจะมี SMS แจ้งผลให้ทราบ

- ติดต่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขอื่นๆ

- สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ 1 ครั้ง แต่หากกรณีที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

- ธนาคารอาจขยายเวลามาตรการเพิ่มมากขึ้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการทบทวนเป็นระยะ หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นอาจพิจารณาขยายระยะเวลาความช่วยเหลือออกไป

- ถ้าไม่ตกงาน แต่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอพิจารณาเข้าโครงการได้ ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ได้รับและปัจจัยแวดล้อมที่ลูกค้าอาจต้องแสดงให้ธนาคารทราบ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-777-7777  หรือ เว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคล

- พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน

- สามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากสินเชื่อ Home for Cash โดยใช้หลักประกันเดียวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีกับธนาคาร

ใครสมัครได้บ้าง ?

- ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยที่อยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ไกด์ พนักงานสายการบิน หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานในช่วงนี้

- ต้องถูกพักงานหรือเลิกจ้าง ถึงจะได้รับความช่วยเหลือทันที

- กรณีอื่นๆ แล้วแต่ทางธนาคารพิจารณา

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมโครงการ กับสาขาที่ได้ยื่นกู้ไว้โดยตรง

- เตรียมเอกสาร เช่น Statement สลิปเงินเดือนที่ลดลง ใบพักงานหรือเลิกจ้าง มาแสดง

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-111-1111  หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย หรือ เฟซบุ๊ก Krungthai Care

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ใครสมัครได้บ้าง ?

ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ไกด์ พนักงานสายการบิน หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานในช่วงนี้

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ krungsri.com

- ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวพนักงาน และเอกสารที่แสดงว่าได้รับผลกระทบ เช่น เอกสารที่แสดงว่ารายได้ลดลง ถูกพักงานหรือเลิกจ้าง ประกอบการพิจารณา

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ใครสมัครได้บ้าง ?

ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ไกด์ พนักงานสายการบิน หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานในช่วงนี้

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงได้ที่แฟนเพจกรุงศรี ออโต้ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 1572 กด *6

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1572  หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ เฟซบุ๊ก Krungsri Simple

ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อบ้าน

- พักชำระหนี้เงินต้น ลดค่างวดการผ่อนชำระ (สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน)

- ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้

- ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ

สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

- ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ

- ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ

ใครสมัครได้บ้าง ?

- เฉพาะอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้

- ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือจากผลกระทบเศรษฐกิจไทย ได้ที่

https://www.uob.co.th/web-resources/pdf/personal/download-forms/HL-Economic-Impact.pdf

https://www.uob.co.th/web-resources/pdf/personal/download-forms/covid19-affect-declaration-for-unsecured-customers.pdf

- กรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับเตรียมสำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และเอกสารที่แสดงว่าตนเองได้รับผลกระทบ เช่น ใบแจ้งหยุดงาน สัญญาเลิกจ้าง เอกสารที่แสดงว่ารายได้ลดลง ฯลฯ แนบไปด้วย

- ติดต่อได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

- เงื่อนไขการผ่อนชำระใหม่นี้จะมีผลกับลูกค้าในงวดการผ่อนชำระถัดไป

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้งข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-285-1555 หรือ เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี หรือ เฟซบุ๊ก UOB

ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อรถยนต์

- พักชำระเงินต้น ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย 6 เดือน

- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามแต่ละประเภทของสินเชื่อ

- ลดค่าธรรมเนียมบางส่วน ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระหนี้ของแต่ละบุคคล

ใครสมัครได้บ้าง ?

- ลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารทิสโก้

- เฉพาะอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้

- มีอาชีพทั่วไป แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น รายได้ลดลง รายจ่ายมากขึ้น ฯลฯ

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่ tisco.co.th หรือโทร. 02-633-6000 เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งมาทาง E-mail

- เตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสัญญาว่าจ้าง และเอกสารที่แสดงว่าได้รับผลกระทบด้านการเงิน เช่น ใบแจ้งหยุดงาน ใบเลิกจ้างงาน ฯลฯ

- ส่งใบคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ customerservice@tisco.co.th หรือโทรสาร 02-633-6800 หรือติดต่อที่สาขาธนาคาร

- ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-080-6000 หรือ 02-633-6000 กด 1 หรือ เว็บไซต์ธนาคารทิสโก้ หรือ เฟซบุ๊ก TISCO

ธนาคารธนชาต

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE

- สินเชื่อรถยนต์ใหม่, รถใช้แล้ว, รถแลกเงิน สำหรับลูกค้าปัจจุบัน พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระค่างวดไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้

- สินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

ใครสมัครได้บ้าง ?

- สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง

- สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ

- กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกสัญญาต่อท้ายทุกราย และต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม

- การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน

- กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)

- ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด

หากสมัครสินเชื่อธนชาต DRIVE รถแลกเงิน หรือรถแลกเงิน Top Up วันนี้

- ชำระงวดแรกได้ไม่เกิน 60 วันจากวันทำสัญญา เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ขั้นตอนสมัครร่วมมาตรการ

1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ที่นี่

2. เตรียมเอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน (ทุกรายถ้ามี) เอกสารยืนยันรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, statement ย้อนหลัง 3 เดือน และภาพถ่ายรถยนต์ 4 ภาพ (ภาพด้านหน้ารถ เห็นทะเบียนรถชัดเจน, ภาพด้านหลังรถ เห็นทะเบียนรถชัดเจน, ภาพด้านข้าง ซ้ายของตัวรถ และภาพด้านข้าง ขวาของตัวรถ)

3. รอรับ SMS ยืนยันคำขอ เพื่อติดต่อกลับธนาคารตามเบอร์ติดต่อในข้อความ SMS เพื่อนัดหมายลงนามสัญญา

4. นัดหมายผู้ค้ำและเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่นัดหมายเพื่อลงนามสัญญา

5. สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563

6. ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

สินเชื่อบ้านธนชาต

- พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน เมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

- ครอบคลุมสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านมือสอง (Resell House), สินเชื่อปลูกบ้าน (Self Built), สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Cash Your Home), สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus)

สินเชื่อบุคคล

- พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน เมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

บัตรเครดิตธนชาต

- ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

บัตรกดเงินสด Flash Plus

- ลดยอดชำระขั้นต่ำ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

ใครสมัครได้บ้าง ?

- ต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่สถานที่ทำงาน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, ชลบุรี, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่ และพังงา (หากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานติดตามหนี้รายย่อย)

- ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น เจ้าของกิจการ ผู้นำเที่ยว (ไกด์) ลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา, บริษัทลดวันทำงาน ลดเงินเดือน หรือยอดขายของกิจการลดลง เป็นต้น

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อสอบถามที่ธนาคารธนชาต สาขาใดก็ได้ หรือโทร. 1770

- ยื่นเอกสารประกอบ ได้แก่ สลิปเงินเดือน หรือบัตรประจำตัวไกด์ หรือหนังสือรับรองการทำงาน, ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานการรักษา หรืออื่นๆ ที่สามารถแสดงว่าได้รับผลกระทบ

- ระยะเวลาโครงการ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2564

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1770  หรือ เว็บไซต์ธนาคารธนชาต หรือ เฟซบุ๊ก Thanachart Bank

ธนาคารทหารไทย

สินเชื่อบ้าน

- พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

- สินเชื่อบ้านที่ร่วมโครงการ ได้แก่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (Home For Cash), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์ (Home For Cash Refinance), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (BenefitPlus Home Loan), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home Loan Refinance), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน (BenefitPlus Home For Cash), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home For Cash Refinance)

สินเชื่อส่วนบุคคล

- พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนด ให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

- ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือจนกว่าจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน

สินเชื่อบัตรเครดิต

- ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทร. ติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป

- สำหรับการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) จะคำนวณตามปกติ แต่ไม่ถูกบันทึกเป็นการผิดนัดชำระหนี้ โดยรอบบัญชีที่ 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถูกคำนวณจากเงินต้นคงค้างรวมกับดอกเบี้ย

- กรณีมียอดแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD, โปรแกรมผ่อนชำระ (IPP) และบริการ TMB เงินสดผ่อนชิลๆ ลูกค้าต้องดำเนินการชำระยอดผ่อนชำระของ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า ในรอบบัญชีที่ 4

บัตรกดเงินสด

- ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ

- การชำระในรอบบัญชีที่ 4 จะนับรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้

ใครสมัครได้บ้าง ?

- ต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่สถานที่ทำงาน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในเขต 7 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ พังงา (หากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานติดตามหนี้รายย่อย)

- ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น เจ้าของกิจการ ผู้นำเที่ยว (ไกด์) ลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา, บริษัทลดวันทำงาน ลดเงินเดือน หรือยอดขายของกิจการลดลง เป็นต้น

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- โทร. 1558

- แจ้งสินเชื่อที่มีกับทางธนาคาร แล้วเจ้าหน้าที่ Call Center จะโอนสายให้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

- เตรียมเอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน บัตรประจำตัวไกด์ หรือหนังสือรับรองการทำงาน, ใบรับรองแพทย์ หลักฐานการรักษา หรืออื่นๆ ที่สามารถแสดงว่าได้รับผลกระทบ

- ยื่นคำร้องที่ธนาคารสาขาที่อยู่ใกล้เคียง

- ระยะเวลาโครงการ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2564

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1558 หรือ เว็บไซต์ธนาคารทหารไทย หรือ เฟซบุ๊ก TMB

ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน

- พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

- ลดดอกเบี้ย

- พิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้เป็นรายกรณี

ใครสมัครได้บ้าง ?

เฉพาะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานร้านอาหาร มัคคุเทศก์ ธุรกิจส่วนตัว หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อ Call Center 02-165-5555 (ฟังระบบสักครู่จนประกาศเมนู) กด 5 ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 4 (ฝ่ายค่างวดสินเชื่อทุกประเภท)

- แจ้งสินเชื่อที่มี แล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทร. กลับ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- ถ้าเข้าเกณฑ์ร่วมมาตรการได้ เจ้าหน้าที่จะให้เตรียมเอกสาร นัดวันเวลาเพื่อพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้สามารถกรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ kiatnakin.co.th โดยธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 15-30 วันทำการ ซึ่งจะได้รับข้อความผ่านทาง SMS

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-165-5555 หรือ เว็บไซต์ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ เฟซบุ๊ก Kiatnakin Bank

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

สินเชื่อบ้าน

- ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

ใครสมัครได้บ้าง ?

- ลูกค้าที่มีสินเชื่อบ้านกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) แล้วได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

- การผ่อนปรนพิจารณาเป็นรายกรณี

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- โทร Call Center หรือติดต่อกับธนาคาร สาขาที่ได้ขอสินเชื่อไว้โดยตรง

สินเชื่อบัตรเครดิต

- ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ

ใครสมัครได้บ้าง ?

- เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี

ขั้นตอนสมัครร่วมมาตรการ

- โทร. Call Center 02-629-5588

- Call Center จะส่งแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลทาง E-mail

- แนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานที่แสดงว่าได้รับผลกระทบ เช่น ใบแจ้งหยุดงาน ส่งกลับไปทาง E-mail

- รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-629-5588  หรือ เว็บไซต์ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) หรือ เฟซบุ๊ก ICBC Thai Commercial Bank

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สินเชื่อบ้าน

- ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลง หลังหมดช่วงปลอดเงินต้น

- ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

- ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ใครสมัครได้บ้าง ?

- มีสินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ลดลง ไม่ได้รับเงินเดือน ถูกพักงาน

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- เขียนใบคำร้องกับสาขาที่ขอสินเชื่อ

- แจ้งผลกระทบที่ได้รับ เช่น โดนพักงาน ไม่ได้รับเงินเดือน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-359-0000  หรือ 1327 หรือ เว็บไซต์ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ หรือ เฟซบุ๊ก LH Bank

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อส่วนบุคคล

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

- ขยายเวลาชำระผ่อนชำระหนี้ นานสูงสุด 24 เดือน (โดยลดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ สามารถชำระ รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะเงินต้นได้)

- ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่กรมที่ดิน เหลือ 0.01%

ใครสมัครได้บ้าง ?

- ลูกค้าสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตทุกผลิตภัณฑ์ อาชีพใดก็ได้

- เป็นลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากสงครามการค้า ภัยแล้ง และโรคระบาดร้ายแรง (COVID-19)

- เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีศักยภาพในการผ่อนชำระสินเชื่อ และยังดำเนินธุรกิจ หรือทำงานอยู่

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

ทำได้ 3 วิธี คือ

1. โทร. 02-203-6500 โครงการความช่วยเหลือ

กด 1 สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี/สินเชื่อส่วนบุคคล

กด 2 สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์

2. ติดต่อ Call Center โทร. 02-697-5454

3. ติดต่อสาขา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

- เตรียมหลักฐาน คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เครดิตบูโร สลิปเงินเดือน ติดต่อกับทางธนาคารสาขาใดก็ได้

- ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

- ระยะเวลาบังคับใช้ : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

* รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สงวนสิทธิ์การพิจารณามาตรการความช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-697-5300 หรือ เว็บไซต์ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หรือ เฟซบุ๊ก Thai Credit Retail Bank

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อบุคคล

- พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี

- จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50-100% ของดอกเบี้ยประจำงวด (ในอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4%)

- จ่ายคืนดอกเบี้ย (Cash Back) 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระ จ่ายทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี เช่น หากพักชำระเงินต้นแล้วจ่ายแต่ดอกเบี้ยทั้งจำนวน คือ ดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 บาท ต่อเนื่อง 12 เดือน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ธนาคารจะจ่ายคืนเงินสดทุก 6 เดือน รวม 2 งวด เท่ากับ 12,000 บาท

- ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี

ใครสมัครได้บ้าง ?

- เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสินอยู่ก่อนแล้ว

- ต้องประกอบธุรกิจหรืออยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สงครามการค้า ภัยแล้ง โดยต้องมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าได้รับผลกระทบจริง เช่น พนักงานโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร  ซึ่งรวมถึงลูกค้าปกติไปจนถึงลูกค้าที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)

- การเข้ามาตรการนี้ ลูกหนี้จะยังคงสถานะเป็นสถานะลูกหนี้ปกติ ไม่มีการบันทึกสถานะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในเครดิตบูโรแต่อย่างใด

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขา

- หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ gsb.co.th ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563

บัตรเครดิต

- ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ จากเดิม 10% เหลือ 5% แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท/รอบบัญชี

สินเชื่อบัตรเงินสด

- ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ จากเดิม 5% เหลือ 3% แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท/รอบบัญชี

ใครสมัครได้บ้าง ?

- เป็นลูกค้าที่ยังไม่เป็นหนี้ค้างเกิน 90 วัน

- ต้องอยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สงครามการค้า ภัยแล้ง โดยต้องมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าได้รับผลกระทบจริง เช่น พนักงานโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร

- การเข้ามาตรการนี้ ลูกหนี้จะยังคงสถานะเป็นสถานะลูกหนี้ปกติ ไม่มีการบันทึกสถานะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในเครดิตบูโรแต่อย่างใด

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

ติดต่อธนาคารออมสิน สาขาใดก็ได้ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1115 หรือ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ เฟซบุ๊ก GSB Society

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อส่วนบุคคล- ผ่อนปรนการผ่อนชำระค่างวดชั่วคราว

- ลดภาระการผ่อนชำระ

- ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้

ใครสมัครได้บ้าง ?

- เป็นลูกค้าสินเชื่อกับธนาคาร

- มีอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงานโรงแรม ไกด์ เชฟร้านอาหาร หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องหยุดงานหรือตกงานในช่วงนี้

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อ Call Center 02-626-7777

- แจ้งสินเชื่อที่มี แล้วขอแบบฟอร์ม ธนาคารจะส่งมาให้ผ่านทาง E-mail

- กรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารที่แสดงว่าตนเองได้รับผลกระทบ เช่น ใบแจ้งหยุดงาน ใบแจ้งลดค่าโอที ฯลฯ แนบไปด้วย

- ถ่ายรูปเป็นสำเนา ส่งให้ทาง carecenter@cimbthai.com หรือติดต่อได้ที่ธนาคาร CIMB ทุกสาขา

สินเชื่อรถยนต์

- พักชำระค่างวด

ใครสมัครได้บ้าง

- เฉพาะลูกค้าที่มีสินเชื่อรถยนต์กับธนาคาร

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น ทำงานอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อ 02-684-6500 หรือ 02-180-5555

- แจ้งรายละเอียด แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ประมาณ 3-5 วัน

- จะมี SMS แจ้งให้ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารแสดงถึงผลกระทบที่ได้รับ เช่น สลิปเงินเดือน แสดงรายได้ที่ลดลง ใบแจ้งพักงาน เลิกจ้าง

- ถ้ามีชื่อเป็นเจ้าของรถ ไปยื่นเรื่องด้วยตัวเอง ถ้ามีคนค้ำประกัน ต้องพาผู้ค้ำประกันไปด้วย

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-626-7777  หรือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือ เฟซบุ๊ก CIMB THAI Bank ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.)

สินเชื่อบุคคล

- ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าหรือปัจจัยเสี่ยง -0.25% เป็นเวลา 1 ปี ส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

- ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งลูกหนี้ปกติ และลูกหนี้ NPL ที่เป็นเกษตรกรและบุคคลทั่วไป โดย

ลูกหนี้ปกติ (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563) ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 15 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก

ลูกหนี้ NPL (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 15 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก ดอกเบี้ยของต้นเงินกู้เดิมก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้ชำระตามความสามารถของลูกหนี้แต่ละรายให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน15 ปี และ/หรือลดดอกเบี้ยเดิมให้แก่ลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งเมื่อลดแล้วเหลือดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า MRR สำหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่จากต้นเงินที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้คิดในอัตราไม่ต่ำกว่า MRR -1

ใครสมัครได้บ้าง ?

- เกษตรกร บุคคลทั่วไปที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อม

- ต้องมีศักยภาพที่จะชำระหนี้ได้ตรงเวลา ตามที่ทางธนาคารกำหนด

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อสาขาที่ผู้กู้ได้ขอสินเชื่อไว้เท่านั้น

- เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สมุดบัญชีผู้กู้เล่มสีเหลือง

- ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-555-0555  หรือ เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ เฟซบุ๊ก ธกส บริการด้วยใจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สินเชื่อบ้าน

- กรณีอยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ย Promotion ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นลูกค้าโครงการสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด) และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2563

- กรณีพ้นระยะเวลาดอกเบี้ย Promotion หากเป็นลูกค้ารายย่อย / สวัสดิการ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR -1.25% ต่อปี ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบี้ยค้างเดิมไว้ก่อน เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขให้กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2563

- กรณีทำงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แล้วได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น ไกด์ พนักงานร้านอาหาร พนักงานโรงแรม จนรายได้ลดลงหรือตกงาน ให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

ใครสมัครได้บ้าง ?

- เป็นลูกหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ก่อนแล้ว

- ประกอบธุรกิจหรืออยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สงครามการค้า ภัยแล้ง และต้องมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าได้รับผลกระทบจริง เช่น พนักงานโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร  หรือข้อมูลอื่นที่เชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

- สถานะลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งลูกหนี้ปกติ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) และลูกหนี้ที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

- มีศักยภาพ มีแหล่งรายได้ที่จะชำระหนี้ได้ในอนาคต

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

ติดต่อ Call Center หรือยื่นคำร้องด้วยตัวเอง ที่สาขาที่ได้ขอสินเชื่อไว้

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2645-9000 หรือ เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ เฟซบุ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สินเชื่อบุคคล

- พักชำระหนี้เงินต้น และชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน

- ขยายระยะเวลาเงินสินเชื่อออกไป ตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น

- ยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดการชำระหนี้ที่เกิดขึ้น

ใครสมัครได้บ้าง ?

- เฉพาะลูกค้าเดิมที่มีบัญชีกับธนาคาร มีวงเงินสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

- มีสถานะเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ปกติ หรือมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ แต่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

- เป็นผู้ดำเนินธุรกิจหรือลูกจ้างขององค์กรหรือธุรกิจ ที่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อสาขาที่ผู้กู้ได้ขอสินเชื่อโดยตรง

- เตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และกรอกใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รับได้ที่ธนาคารทุกสาขา

- ยื่นคำขอไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1302  หรือ เว็บไซต์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ เฟซบุ๊ก Ibank

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

บัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสินเชื่อบุคคลซิตี้

- ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

- ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้จากหนี้ที่ค้างชำระ

- ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติและลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (กรณีมีความประสงค์ที่จะปิดสินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ หรือสินเชื่อซิตี้ เรดดี้เครดิต)

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- บัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ติดต่อสอบถาม 1588

- สินเชื่อบุคคลซิตี้ ติดต่อสอบถาม 02-232-4224

- แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและส่งเรื่องพิจารณา

- หรือส่งรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรเครดิต แจ้งข้อมูลไปยังอีเมล citibankthailand@citi.com เพื่อให้ธนาคารพิจารณา

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1588 หรือ 02-232-4224 หรือ เว็บไซต์ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือ เฟซบุ๊ก Citi Thailand

ธนาคารแห่งประเทศจีน

สินเชื่อบ้าน

- หยุดพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (สามารถขยายระยะเวลาหยุดพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน)

- ทั้งนี้ การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมมาตรการ

- ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคาร หรือสำนักงานใหญ่ โทร. 02-281-1010 ต่อ 2510 หรือ 2520 (คุณสรพงษ์ หรือ คุณพีระพงศ์ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจ) และ ต่อ 2555 หรือ 2919 (คุณธิติกร หรือ คุณนิวิมา ฝ่ายสินเชื่อบ้าน)

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-679-5566 หรือ เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศจีน

หากใครกำลังเดือดร้อนเพราะต้องหยุดงาน ตกงาน ไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ สามารถติดต่อขอผ่อนผันการชำระหนี้กับธนาคารโดยตรงได้เลย และอย่าลืมเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม เพื่อให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติได้ไวขึ้นบทความแนะนำ
บทความ "วาไรตี้"ประโยชน์กระเบื้องไม่ผุซักผ้าสุขภาพอาหารแช่แข็งสีกระเบื้องไม่ซีดวาไรตี้กำจัดกลิ่นการใช้ชีวิตไม่เหนียวเท้าอาหารแช่แข็งพร้อมทานเสื้อผ้าเหม็นอับถูพื้นทำความสะอาดพื้นบ้านถูพื้นกระเบื้องเคล็ดลับการซักผ้าคราบสกปรกฝังลึกกระเบื้องแตก