เปิดขั้นตอน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ นาน 1 ปี

อ่าน 7,150

ใครที่กำลังมีปัญหาหนักใจเรื่องค่าน้ำ-ค่าไฟ แพงในช่วงนี้ ได้มีเฮกันถ้วนหน้า เพราะก่อนหน้านี้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน" ที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้ส่วนลดค่าไฟฟ้าหรือเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะช่วยเหลือ "ลดค่าไฟ" ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565

โดยภาครัฐจะเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ลงทะเบียนรับสิทธิ "ลดค่าไฟ" และ "ลดค่าน้ำประปา" ได้ต่อเนื่อง ก่อนหมดเขตในเดือนกันยายน 2565 สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ จะได้รับสิทธิตามมาตรการ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียน จนถึงเดือนกันยายน 2565สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เงื่อนไขการรใช้สิทธิ

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 • เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ กฟภ.

 • เข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่
 • กด “ยอมรับเงื่อนไข”
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมด
 • จากนั้นกดยืนยันข้อมูลการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 • เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ กฟน.

 • เข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง คลิกที่นี่
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมด
 • จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 • เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)
 • ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ไว้กับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)
 • ค่าน้ำประปาที่ได้รับสิทธิ คือ ค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565) รวมระยะเวลา 12 เดือน
 • สนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน (ตามจำนวนเงินที่ใช้จริง)
 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา
 • ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงาน กปภ.สาขา หรือชำระเงินผ่านช่องทางรับชำระของ กปภ. ได้ตามปกติ
 • กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา กปภ.

 • เข้าเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่
 • ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “ฉันยอมรับเงื่อนไขและเข้าร่วมกิจกรรม”
 • กดปุ่ม “ยอมรับ”
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดให้ครบถ้วน
 • จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”

การประปานครหลวง (กปน.)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ • เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
 • ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (รวม 12 เดือน)
 • ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา
 • ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค ตามปกติ จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินคืนให้ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลางเดือนถัดไป
 • สิทธิลดค่าน้ำนี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา กปน.

 • เข้าเว็บไซต์ของการประปานครหลวง คลิกที่นี่
 • ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “ฉันยอมรับเงื่อนไขและเข้าร่วมกิจกรรม”
 • กดปุ่ม “ทำรายการต่อไป”
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดให้ครบถ้วน
 • จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ หากยังไม่ได้ลงทะเบียน "ลดค่าไฟ" และ "ลดค่าน้ำประปา" รีบไปลงทะเบียนรับสิทธิก่อนเดือนกันยายน 2565 นะคะบทความแนะนำ
วาไรตี้


บิวตี้ แต่งหน้า ทรงผม ทำเล็บ แฟชั่น ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย สุขภาพ ดูดวง ความรัก วาไรตี้ ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่