แนะนำวิธีไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิด 2022 เสริมพลังมู ให้ดวงเฮงรับทรัพย์

อ่าน 12,406

สำหรับชาวพุทธการไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิด 2022 เป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนมักจะทำเมื่อไปวัดอยู่เสมอ เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพรในเรื่องต่างๆ ซึ่งพระพุทธรูปประจำแต่ละวันเกิดก็มีบทสวดบูชาแตกต่างกันไป ทำให้วันนี้ GangBeauty จะมาแนะนำวิธีไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิด เสริมสิริมงคล ให้ทุกคนดวงเฮงตลอดทั้งปี พร้อมสถานที่สำหรับไปไหว้พระขอพรกัน จะมีที่ไหนบ้างนั้นก็ตามไปดูพร้อมกันเลย

ไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิด วันอาทิตย์

 • พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ คือ ปางถวายเนตร

บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด (สวดวันละ 6 จบ)

(ตั้งนะโม 3 จบ) อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตังตัง นะมัสสามิ

หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา

เวทะคุ สัพพะธัมเมเตเม นะโมเต จะมังปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

มะโมวิ มุตตานัง มะโมวิมุตติยา อิมังโส ปะริต ตังกัตะวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิหะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติงเย พราหมะณา

เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ

โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรวันเกิด วันอาทิตย์

 • วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพฯ พระพุทธรูปปางถวายเนตร ประดิษฐานอยู่ในเก๋งจีน  บริเวณสัตตมหาสถาน
 • วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร จ.สมุทรปราการ พระพุทธรูปปางถวายเนตร ประดิษฐานบริเวณซุ้มหน้าพระวิหาร
 • วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา พระพุทธรูปปางถวายเนตร ประดิษฐานในพระวิหารด้านซ้าย

ไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิด วันจันทร์

 • พระพุทธรูปประจำวันจันทร์ คือ ปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร

บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด (สวดวันละ 15 จบ)

(ตั้งนะโม 3 จบ) ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรวันเกิด วันจันทร์

 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) จ.กรุงเทพฯ ประดิษฐานพระพุทธโลกนาถ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร ตั้งอยู่ที่วิหารทิศตะวันออก มุขหลัง
 • วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพฯ ประดิษฐานพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ตั้งอยู่ภายในพระวิหาร
 • วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) จ.กรุงเทพฯ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
 • วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม พระร่วงโรจน์ฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชบูชนิยบพิตร์ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านทิศเหนือของพระปฐมเจดีย์
 • วัดพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวง
 • วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ ประดิษฐานพระพุทธไตรโลกนาถสิทธิประสาธน์สมังคี พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร บริเวณท่าน้ำวัดทรงธรรมวรวิหาร
 • วัดพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ประดิษฐานพระอัฏฐารส พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ
 • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ ประดิษฐานพระอัฏฐารส พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร ตั้งอยู่ในพระวิหารหลวง

ไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิด วันอังคาร

 • พระพุทธรูปประจำวันอังคาร คือ ปางไสยาสน์บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด (สวดวันละ 8 จบ)

(ตั้งนะโม 3 จบ) ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน

ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา

คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรวันเกิด วันอังคาร

 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) จ.กรุงเทพฯ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระพุทธไสยาสน์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
 • วัดโลกยสุธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา
 • วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) จ.เพชรบุรี พระพุทธรูปปางไสยาสน์ อายุกว่า 400 ปี ประดิษฐานภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์

ไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิด วันพุธ (กลางวัน)

 • พระพุทธรูปประจำวันพุธ (กลางวัน) คือ พระปางอุ้มบาตร

บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด (สวดวันละ 17 จบ)

(ตั้งนะโม 3 จบ) สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรวันเกิด วันพุธ (กลางวัน)

 • วัดอินทรวิหาร จ.กรุงเทพฯ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนยอดพระเกศ
 • วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) จ.สมุทรสงคราม ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ตั้งอยู่ภายในพระอุโบสถ

ไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิด วันพุธ (กลางคืน)

 • พระพุทธรูปประจำวันพุธ (กลางคืน) คือ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด (สวดวันละ 12 จบ)

(ตั้งนะโม 3 จบ) กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรวันเกิด วันพุธ (กลางคืน)

 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) จ.กรุงเทพฯ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารทิศเหนือ
 • วัดบางขุนเทียนใน จ.กรุงเทพฯ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ
 • วัดกัลยาณมิตร จ.กรุงเทพฯ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ
 • วัดใหม่ทองเสน จ.กรุงเทพฯ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารรูปมณฑปสี่เหลี่ยม
 • วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ภายในวิหาร
 • วัดป่าประดู่ จ.ระยอง พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ประดิษฐานภายในวิหาร

ไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิด วันพฤหัส

 • พระพุทธรูปประจำวันพฤหัส คือ ปางสมาธิ

บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด (สวดวันละ 19 จบ)

(ตั้งนะโม 3 จบ) ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง

ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ

เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรวันเกิด วันพฤหัส

 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จ.กรุงเทพฯ ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปปางสมาธิ ทำด้วยมณีสีเขียว ประดิษฐานอยู่ในบุษบกทองคำภายในพระอุโบสถ มีเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝน
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพฯ ประดิษฐานหลวงพ่อยิ้มรับฟ้า พระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ
 • วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดสระเกศ) จ.อยุธยา ประดิษฐานหลวงพ่อพระประธาน พระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ
 • วัดพระแก้ว (วัดพระหยก) จ.เชียงราย ประดิษฐานพระหยกเชียงราย พระพุทธรูปปางสมาธิ ลักษณะแบบเชียงแสน แกะสลักจากหินหยก มีเครื่องทรง 3 ฤดู (ฤดูร้อน ฝน และหนาว)

ไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิด วันศุกร์ • พระพุทธรูปประจำวันศุกร์ คือ ปางทรงรำพึง

บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด (สวดวันละ 21 จบ)

(ตั้งนะโม 3 จบ) ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรวันเกิด วันศุกร์

 • วัดราชนัดดารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ พระพุทธรูปปางทรงรำพึง ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในศาลาการเปรียญ
 • วัดถนนสุธาราม จ.อ่างทอง ประดิษฐานหลวงพ่อรำพึง พระพุทธรูปปางทรงรำพึง แกะสลักไม้อายุกว่า 300 ปี บริเวณผนังด้านนอกหลังพระอุโบสถรวม
 • วัดรัตนคีรี จ.สระแก้ว ประดิษฐานพระพุทธรูปปางทรงรำพึง อยู่ที่เขาฉกรรจ์ สูง 20 เมตร

ไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิด วันเสาร์

 • พระพุทธรูปประจำวันเสาร์ คือ ปางนาคปรก

บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด (สวดวันละ 10 จบ)

(ตั้งนะโม 3 จบ) ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรวันเกิด วันเสาร์

 • วัดนาคปรก จ.กรุงเทพฯ ประดิษฐานหลวงพ่อนาคปรก พระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระประธานภายในวิหาร
 • วัดแดงธรรมชาติ จ.นนทบุรี ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก องค์ใหญ่สุดในประเทศไทย บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

การไหว้พระเสริมดวงตามวันเกิดจะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต อีกทั้งการไปวัดไหว้พระทำบุญยังช่วยให้จิตใจแจ่มใสด้วย ลองหาเวลาว่างชวนเพื่อชวนครอบครัวไปไหว้พระทำบุญให้จิตใจแจ่มใสกันดูนะคะ


บทความแนะนำ
บทความ "ดูดวง"