เปิดประวัติ!! เขาชีจรรย์ พระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นใหญ่ที่สุดในโลก!!

อ่าน 2,142

วันนี้ gangbeauty จะพาไปรู้จักกับเขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของพัทยาและจังหวัดชลบุรี ภาพของพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นขนาดใหญ่บนหน้าผาภูเขาหิปูน ได้กลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งของพัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยเป็นการสร้างในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร และยังสวยงามน่าศรัทธา เรียกกันว่า "เขาชีจรรย์"ภาพจาก  flickr

จัดเป็นพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระนาม พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา มีความหมายว่า พระพุทธเจ้า ทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรือง สว่าง ประเสริฐดุจดังมหาวชิระ พระพุทธรูปองค์นี้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ปัจจุบันเขาชีจรรย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวและกราบไหว้ภาพจาก  commons.wikimedia.org

พระพุทธฉายมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา มีความสูง 109 เมตร ศ.ดร.ปริญญา นุตาลัย ปรมาจารย์ทางธรณีวิทยาของไทย เป็นผู้ที่ทำให้โครงการนี้ ที่ขนาดท่านยังว่าเป็นโครงการที่"ฝันที่เป็นจริง" เพราะก่อนหน้านั้นเกือบจะกลายเป็น "หมัน" เสียแล้ว ด้วยว่าบรรดานักวิชาการทั้งไทยและจีน ที่เชิญมาดูที่งานต่างมีมติความเห็นว่า โครงการ แล้วพากันชัวร์ว่า "ไม่น่าจะเป็นไปได้" ด้วยราคาและระยะเวลาอันจำกัดขนาดนี้ และในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2538 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่าจ้างบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บลาสเตอร์ เป็นผู้ทำการก่อสร้างในราคา 43,305,800 บาทภาพจาก travel.kapook.comบทความแนะนำ
บทความ "ท่องเที่ยว"มือถือ5Gปี2020เที่ยวสัตหีบที่พักพัทยารีวิวที่พักชลบุรีมือถือ5Gบ้านพักติดทะเลที่พักสัตหีบที่พักติดทะเลชลบุรีมือถือปี2020โทรศัพท์รองรับ5Gมือถือรองรับ5Gที่พักพัทยาติดทะเลเที่ยวพัทยาบังกะโลสัตหีบ