รวมแพ็กเกจประกันสุขภาพ ประกันแบบเหมาจ่าย ที่ไหนดี 2023

อ่าน 14,103

แนะนำแพ็กเกจประกันสุขภาพ ประกันแบบเหมาจ่าย 2023 ทำประกันที่ไหนดี? อัพเดตล่าสุด โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ประกันสุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่หลายคนอยากทำไว้เพื่อประกันความเสี่ยงในการเบิกเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ เพราะหากตรวจเจอโรคร้ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ประกันสุขภาพก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากเลยทีเดียว ซึ่งประกันสุขภาพสามารถแบ่งได้หลายประเภท คือ

 • ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD) : คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เช่น การผ่าตัด ตัดไส้ติ่ง ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น
 • ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) : คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล แค่พบแพทย์ รับยา ก็สามารถกลับบ้านได้เลย เป็นอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ เช่น เป็นหวัด ปวดหัว เป็นต้น
 • ประกันโรคร้ายแรง : คุ้มครองกรณีตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในนิยามของกรมธรรม์ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งมักจะจ่ายเป็นเงินก้อนให้เลย
 • ประกันชดเชยรายได้ : เป็นประกันที่ช่วยชดเชยรายได้เป็นรายวัน เมื่อผู้ทำประกันจำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่สามารถทำงาน ต้องหยุดงานไม่มีรายได้

การจะทำประกันสุขภาพแบบไหนนั้นก็ต้องพิจารณาเป็นรายคนไปว่าแต่ละคนเหมาะกับแบบไหน มีรายได้เท่าไหร่ เจ็บป่วยบ่อยหรือเปล่า ซึ่งในไทยก็มีประกันหลายเจ้าให้ได้ศึกษาเปรียบเทียบกัน และสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพเพื่อตัวเองและครอบครัวอยู่ GangBeauty ก็ได้รวบรวมแพ็กเกจประกันสุขภาพ 2023 ของแต่ละบริษัทมาให้ทุกคนแล้ว เรามาดูกันเลยว่าแต่ละที่จะมีกรมธรรม์ รายละเอียดอะไรบ้าง

1. ประกันสุขภาพ AIA

AIA Health Happy

 • อายุประกันระหว่าง 6-75 ปี คุ้มครองต่อเนื่องได้ยาวถึงอายุ 85 ปี
 • ผลประโยชน์เหมาจ่าย 1 ล้าน, 5 ล้าน, 15 ล้าน, 25 ล้าน
 • กรณีเป็นโรคร้ายแรงตามเงื่อนไข ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า
 • มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท)
 • ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษา
 • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.aia-delivery.com/

2. ประกันสุขภาพ อลิอันซ์ อยุธยา

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า

 • อายุประกันระหว่าง 11 - 69 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
 • วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
 • ค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่ารักษาพยาบาลในการผ่าตัด ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัดและค่ารังสีรักษาโรคมะเร็งจ่ายให้ตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลในห้อง ICU จ่ายให้ตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. จ่ายให้ตามจริง
 • บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) ไม่มีค่าใช้จ่าย***

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://life.azay.co.th/

3. ประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิต

D Health Plus

 • อายุประกันระหว่าง 11-90 ปี คุ้มครองสูงสุดถึง 99 ปี
 • เหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 5 ล้านบาท
 • นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล
 • ครอบคลุมโรคร้าย โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองตอนแอทมิทรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.muangthai.co.th/

4. ประกันสุขภาพ กรุงเทพประกันชีวิต

BLA Happy Health

 • อายุประกันระหว่าง 11–80 ปี สามารถซื้อความคุ้มครองต่อไปได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต สูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทั่วไป 5 แสน, 1 ล้าน และ 5 ล้านบาท
 • ครอบคลุมค่าห้องโรงพยาบาล
 • เพิ่มวงเงินคุ้มครอง 3 โรคร้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bangkoklife.com/

5. ประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิต

Health Fit DD

 • อายุประกันระหว่าง 1 เดือน ถึง 80 ปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1 ล้าน, 5 ล้าน, 15 ล้าน และ 30 ล้าน
 • เลือกรับความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ค่าห้อง ICU จ่ายตามจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://product.thailife.com/

6. ประกันสุขภาพ FWD

Precious Care

 • อายุประกันระหว่าง 6-75 ปี ต่ออายุได้สูงสุดถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • ผลประโยชน์เหมาจ่าย 1 ล้าน, 3 ล้าน, 6 ล้าน, 12 ล้าน, 40 ล้าน และ 100 ล้านบาท
 • ผู้ป่วยใน IPD/ผู้ป่วยนอก OPD จ่ายตามจริง
 • เจ็บป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรง รับเงินชดเชยและเพิ่มค่าห้องเป็น 2 เท่า (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
 • ครอบคลุมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
 • ค่าห้อง ICU จ่ายตามจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.fwd.co.th/

7. ประกันสุขภาพ อาคเนย์ประกันชีวิต

Super Health

 • อายุประกันระหว่าง 11 ปี – 70 ปี (ต่ออายุจนถึง 80 ปี)
 • คุ้มครองเหมาจ่าย 5 แสน, 1 ล้าน, 2 ล้าน และ 3 ล้านบาท
 • สามารถเพิ่มผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก เหมาจ่ายสูงสุด 40,000 บาทต่อปี
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
 • ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล (*กรณีโรงพยาบาลคู่สัญญา)
 • คุ้มครองค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
 • กรณีรักษาใน ICU ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายตามจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.southeastlife.co.th/

สำหรับผู้ที่สนใจประกันสุขภาพแนะนำให้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ดีก่อนซื้อประกัน ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปปรึกษากับพนักงานกับบริษัทประกันสาขาต่างๆ หรือตัวแทนจำหน่ายได้ ค่อยๆ อ่านข้อมูลศึกษาข้อดีข้อเสียของแต่ละกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจกันค่ะ

สุขภาพ

เครื่องสำอาง แม่และเด็ก คลินิก สุขภาพ สกินแคร์ แต่งหน้า ทรงผม ทำเล็บ แฟชั่น ความรัก ดูดวง วาไรตี้ ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย คติสอนใจ ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่