เช็กราคา! โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพฯ

อ่าน 12,692

สำหรับคนติดโควิด-19 ที่เป็นและหายแล้ว อย่าเพิ่งวางใจว่าจะหายดี 100 เปอร์เซ็นต์ค่ะ เพราะหลังจากการหายติดเชื้อโควิด-19 ยังอาจมีอาการผิดปกติในร่างกายหลงเหลืออยู่ หรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาในภายหลังได้ หรือที่เรียกว่า ลองโควิด (Long COVID) นั่นเอง และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นต้องตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และประเมินระบบการทำงานของร่างกาย ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติใดๆ จะได้วางแผนการดูแลรักษา ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบันแต่ละโรงพยาบาล จึงมีโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเช็กสุขภาพผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ว่ายังมีอาการผิดปกติใดๆ หลงเหลือในร่างกายอยู่หรือไม่ โดย GangBeauty ได้รวมข้อมูลโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19 ของแต่ละโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ พร้อมราคามาให้ทุกคนแล้ว มาเช็กกันเลยค่ะว่าแต่ละที่ราคาเท่าไหร่บ้าง?

โรงพยาบาลพญาไท 1

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดเชื้อโควิด-19 / ราคา 2,200 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Examination)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจดูการอักเสบในร่างกาย (hsCRP)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.phyathai.com/


โรงพยาบาลพญาไท 2

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดชื้อโควิด-19 / ราคา 2,200 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยกุมารแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจโปรตีนแสดงการอักเสบของร่างกาย (CRP)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.phyathai.com/

2. โปรแกรมตรวจติดตามอาการหลังหายป่วยโควิด19

Long COVID-19 program A / 2,200 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19 (COVID-19 Spike Protein)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 • ตรวจการทำงานของตับด้วยการเจาะเลือด (SGPT)

Long COVID-19 program A plus Flu vaccine / 2,700 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19 (COVID-19 Spike Protein)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 • ตรวจการทำงานของตับด้วยการเจาะเลือด (SGPT)
 • ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจการอักเสบภายในร่างกาย (CRP High Sense)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้ของการเกิดหลอดเลือดอุดตัน D-DimerLong COVID-19 program B / 3,700 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19 (COVID-19 Spike Protein)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 • ตรวจการทำงานของตับด้วยการเจาะเลือด (SGPT)
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza Vaccine)

Long COVID-19 program A plus Flu and Pneumonia Vaccine / 7,500 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19 (COVID-19 Spike Protein)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 • ตรวจการทำงานของตับด้วยการเจาะเลือด (SGPT)
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza Vaccine)
 • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Prevnar-13 Vaccine สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ PneumovaX-23 Vaccine สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.phyathai.com/


โรงพยาบาลพญาไท 3

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากการติดเชื้อ Covid-19 (Long Covid Program A,B)

Long COVID Program A / 4,500 บาท

รายการตรวจ

 • Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
 • Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
 • Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • BUN ตรวจการทำงานของไต
 • Creatinine ตรวจการทำงานของไต
 • SGOT ตรวจการทำงานของตับ
 • SGPT ตรวจการทำงานของตับ
 • Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
 • Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
 • HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
 • LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
 • Tele Care ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง 1 ครั้ง ผ่าน Clinic Connect

Long COVID Program B / 9,500 บาท

รายการตรวจ

 • Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • Chest X-ray เอกซเรย์ปอด
 • Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ
 • Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • HbA1c ตรวจวัดค่าเฉลี่ยของน้ำตาลสะสม
 • BUN ตรวจการทำงานของไต
 • Creatinine ตรวจการทำงานของไต
 • SGOT ตรวจการทำงานของตับ
 • SGPT ตรวจการทำงานของตับ
 • Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)
 • Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์)
 • HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด)
 • LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด)
 • Thyroid Stimulatiing Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
 • Free T3 ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
 • Free T4 ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
 • C-Reactive Protein (hsCRP) ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง
 • D-Dimer (FDP) ตรวจภาวะลิ่มเลือดแพร่กระจายในหลอดเลือด
 • COVID-19 IgG Antibody Quantitative (CMIA) ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19
 • Tele Care ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง 1 ครั้ง ผ่าน Clinic Connect
 • Tele Rehabilitation บริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูร่างกายผ่าน Tele Care

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.phyathai.com/

2. โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังการติดเชื้อ COVID-19 Long Covid Follow Up สำหรับผู้ใหญ่ / 2,999 บาท

รายการตรวจ

 • วัดสัญญาณชีพ (Vital sign)
 • ตรวจประเมินร่างกายโดยอายุรแพทย์
 • ตรวจวัดระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจการทำงานของตับ (AST)
 • ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL)
 • ตรวจวัดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจค่าบ่งชี้การอักเสบ (CRP)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.phyathai.com/


โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก หลังติดเชื้อโควิด-19 / 2,200 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสบูรณ์ (Urin Examination)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจระดับเอนไซด์ตับ (SGPT)
 • ตรวจดูการอักเสบในร่างกาย (CRP High Sense)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.phyathai.com/

2. โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายป่วยจากโควิด

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายป่วยจากโควิด (Long Covid Standard) / 2,200 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรม
 • ใบรับรองผลการตรวจ
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)
 • ตรวจ Covid - 19 Antibody IgG ภายหลังฉีดวัคซีน (Chula) – NHS
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายป่วยจากโควิด (Long Covid Gold) / 2,999 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรม
 • ใบรับรองผลการตรวจ
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)
 • ตรวจ Covid - 19 Antibody IgG ภายหลังฉีดวัคซีน (Chula) - NHS
 • ตรวจดูภาวะการติดเชื้อ CRT (hs C-reactive protein)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจความสมดุลของเกลือแร่ (Electrolyte)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายป่วยจากโควิด (Long Covid Premium) / 5,900 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรม
 • ใบรับรองผลการตรวจ
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)
 • ตรวจ Covid - 19 Antibody IgG ภายหลังฉีดวัคซีน (Chula) - NHS
 • ตรวจดูภาวะการติดเชื้อ CRT (hs C-reactive protein)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจความสมดุลของเกลือแร่ (Electrolyte)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจเลือดดูระดับวิตามินดี (D)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจการเกิดลิ่มเลือด (D-dimer)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.phyathai.com/

3. แพ็กเกจ ลองโควิด (LONG COVID) สำหรับผู้ใหญ่ ตรวจสุขภาพหลังการติดเชื้อ COVID-19 / 2,999 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจประเมินร่างกายโดยอายุรแพทย์
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital signs)
 • ตรวจวัดระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจการทำงานของตับ (AST)
 • ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL)
 • ตรวจวัดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจค่าบ่งชี้การอักเสบ (CRP)
 • คูปองอาหารว่าง
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.phyathai.com/
โรงพยาบาลกรุงเทพ

1. ชุดตรวจสุขภาพเช็กความฟิตหลังหายจากโควิด-19 (Post COVID-19 Recovery Health Check-Up)

Post COVID-19 Essential Package / 5,500 บาท

รายการตรวจ

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1C)
 • ปริมาณยูเรียในเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต (BUN)
 • ค่าครีเอตินั้นเพื่อประเมินการทำงานของไตและอัตราการกรองของไต (Creatinine plus GFR)
 • เอนไซม์ตับ เพื่อประเมินการทำงานของตับ (SGPT หรือ ALT)
 • โปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการอักเสบ (CRP)
 • การแข็งตัวและการสลายตัวของลิ่มเลือด (D-Dimer)
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Examination)
 • การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น (PHQ-9)
 • ภาพฉายรังสีทรวงอก (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์และรับคำแนะนํา

Post COVID-19 Advanced Package / 28,000 บาท

รายการตรวจ

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ขบวนการแข็งตัวของเลือด (Prothrombin Time)
 • ขบวนการแข็งตัวของเลือด (Partial Thromboplastin Time)
 • ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1C)
 • ปริมาณยูเรียในเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต (BUN)
 • ค่าครีเอตินั้นเพื่อประเมินการทำงานของไตและอัตราการกรองของไต (Creatinine plus GFR)
 • เอนไซม์ตับ เพื่อประเมินการทำงานของตับ (SGPT หรือ ALT)
 • เอนไซม์ตับ เพื่อประเมินการทำงานของตับ (SGOT หรือ AST)
 • เอนไซม์เพื่อประเมินการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase หรือ ALP)
 • โปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการอักเสบ (CRP)
 • โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อหัวใจที่มีความจําเพาะต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ
 • (Troponin I - high sensitivity)
 • การแข็งตัวและการสลายตัวของลิ่มเลือด (D-Dimer)
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Examination)
 • ระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 (COVID-19 Spike Protein IgG Quantitative Antibody)
 • ภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 และความสามารถในการจัดการเชื้อโรคของภูมิ (COVID-19 S Protein RBD Neutralizing Antibody)
 • การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น (PHQ-9)
 • ภาพฉายรังสีทรวงอก (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงเพื่อดูเนื้อปอดอย่างละเอียด (Chest-HRCT)
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์และรับคำแนะนํา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bangkokhospital.com/


โรงพยาบาลเปาโล

1. โปรแกรม Long Covid Check up ตรวจสุขภาพ หลังติดเชื้อโควิด / 2,900 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายทั่วไป โดยแพทย์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
 • ตรวจการอักเสบในร่างกาย
 • เอกซเรย์ปอดฟิลม์ใหญ่ (ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • ประเมินอาการเหนื่อยหอบ
 • คูปองอาหาร Black Canyon
 • สมุดตรวจสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.paolohospital.com/


โรงพยาบาลรามคำแหง

1. โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังติดเชื้อ โควิด-19 สำหรับเด็กที่มีอายุ 1-13 ปี / 3,500 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC))
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS))
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Examination)
 • ตรวจการทำงานของไต (Bun)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจเพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ (SARS-COV2)
 • ตรวจดูภาวะการอักเสบ การติดเชื้อในร่างกาย (High sensitivity (CRP))

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ram-hosp.co.th/

2.โปรแกรมตรวจสุขภาพลองโควิดอายุ 30-49 ปี (Long COVID Check up) / 5,100 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจประเมินร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physicial Examination)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC))
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS))
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol/Triglyceride/HDL/LDL)
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN/Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT/SGPT/Alk Phos.)
 • ตรวจระดับปริมาณวิตามินดี (Vitamin D25 Hydroxy)
 • ตรวจเพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ (SARS-COV2)
 • ตรวจดูภาวะการอักเสบ การติดเชื้อในร่างกาย (High sensitivity (CRP))

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ram-hosp.co.th/


โรงพยาบาลวิภาวดี

1. โปรแกรมตรวจประเมินสุขภาพหลังติดเชื้อ Covid-19 Post Covid

โปรแกรม 1 ผู้ป่วยสีเขียว / ปกติราคา 1,900 ซื้อผ่านเว็บไซต์ 1,805 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
 • ตรวจการทำงานของไต (Bun, Cretinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)
 • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน Sars-CoV-2 lgG (Quantitative)

โปรแกรม 2 ผู้ป่วยสีเหลือง หรือ แดง / ปกติราคา 3,800 ซื้อผ่านเว็บไซต์ 3,610 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
 • ตรวจการทำงานของไต (Bun, Cretinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
 • ตรวจปริมาณ Vitamin D ( 25-OH Vitamin D Total)
 • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน Sars-CoV-2 lgG (Quantitative)

โปรแกรม 3 ผู้ป่วยสีเหลือง หรือ แดง / ราคาปกติราคา 9,800 ซื้อผ่านเว็บไซต์ 9,310 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
 • ตรวจการทำงานของไต (Bun, Cretinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine exam)
 • ตรวจปริมาณ Vitamin D (25-OH Vitamin D Total)
 • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน Sars-CoV-2 lgG (Quantitative)
 • ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (CT Chest)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.vibhavadi.com/


โรงพยาบาลลาดพร้าว

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิด-19 (FOLLOW UP COVID)

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิด-19 (BASIC) / 900 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (CHEST X-RAYS)

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิด-19 (NEW NORMAL) / 1,500 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
 • ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (CHEST X-RAYS)

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิด-19 (ADVANCE) / 4,500 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
 • ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย RT-PCR (หลังการติดเชื้อ)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด (CHEST X-RAYS)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ladpraohospital.com/


โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากโควิด-19

โปรแกรม Program A เด็กน้อยกว่า 15 ปี / 3,500 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของไต 1
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจหาหลอดเลือดเสื่อมและอักเสบ
 • ตรวจระดับภูมิตอบสนองโควิด-19
 • ตรวจปัสสาวะ
 • เอกซเรย์ปอด
 • คูปองอาหาร 1 มื้อ

โปรแกรม Program B Basic (สำหรับผู้ใหญ่) / 3,900 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจหาหลอดเลือดเสื่อมและอักเสบ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • เอกซเรย์ปอด
 • คูปองฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา
 • คูปองอาหาร 1 มื้อ

โปรแกรม Program C Intensive (สำหรับผู้ใหญ่) / 7,900 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของไต 1
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
 • ตรวจหาหลอดเลือดเสื่อมและอักเสบ
 • ตรวจวินิจฉัยภาวะอุดตันของเส้นเลือดดำ
 • ตรวจประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
 • ตรวจระดับภูมิตอบสนองโควิด-19
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • เอกซเรย์ปอด
 • คูปองฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา
 • คูปองอาหาร 1 มื้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.vichaiyut.com/


โรงพยาบาลนครธน

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19

Basic / 4,900 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือด ตรวจสารบ่งชี้การอุดตันของเส้นเลือดดำ
 • เอกซเรย์ปอด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจสมรรถภาพปอด

Premium / 13,900 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือด ตรวจสารบ่งชี้การอุดตันของเส้นเลือดดำ
 • เอกซเรย์ปอด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจอัลตราซาวด์หัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก*ไม่รวมค่าบริการฉีดสีกรณีต้องฉีดสีเพิ่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nakornthon.com/


โรงพยาบาลเวชธานี

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดโควิด / 9,900 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพดัชนีมวลกาย(Vital sign, BMI)
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจการอักเสบในร่างกาย (CRP)
 • ตรวจหาภาวะการเกิดลิ่มเลือด (D-dimer)
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจวัดหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)
 • ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดแบบใช้รังสีต่ำ (CT chest Low Dose)
 • ตรวจปริมาณภูมิคุ้มกัน IgG ต่อ Spike Protein ของเชื้อโควิด – 19

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.vejthani.com/
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี / 3,900 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจระดับปริมาณวิตามินดี
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและปอด
 • ตรวจประเมินพัฒนาการเบื้องต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://vichaivej-nongkhaem.com/

2. โปรแกรมดูแลสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

โปรแกรม P.1 / 1,600 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของโต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการอักเสบของเซลล์ในร่างกาย
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจสมรรถภาพของปอดเบื้องต้น
 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์

โปรแกรม P.2 / 3,500 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของโต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการอักเสบของเซลล์ในร่างกาย
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของร่างกาย
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การติดเชื้อในร่างกาย
 • ตรวจวินิจฉัยภาวะอุดตันเส้นเลือดดำ
 • ตรวจภูมิคุ้มกัน Covid-19
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจสมรรถภาพของปอดเบื้องต้น
 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์

โปรแกรม P.3 / 6,700 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของโต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการอักเสบของเซลล์ในร่างกาย
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของร่างกาย
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การติดเชื้อในร่างกาย
 • ตรวจวินิจฉัยภาวะอุดตันเส้นเลือดดำ
 • ตรวจภูมิคุ้มกัน Covid-19
 • ตรวจประสิทธิภาพการต้านทานเรือโควิด-19
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • ตรวจสมรรถภาพของปอดเบื้องต้น
 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์

โปรแกรม P.4 / 8,600 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของโต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการอักเสบของเซลล์ในร่างกาย
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของร่างกาย
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การติดเชื้อในร่างกาย
 • ตรวจวินิจฉัยภาวะอุดตันเส้นเลือดดำ
 • ตรวจภูมิคุ้มกัน Covid-19
 • ตรวจประสิทธิภาพการต้านทานเรือโควิด-19
 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 • ตรวจทาคอเลสเตอรอลในเลือด
 • ตรวจหาไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
 • ตรวจหาระดับไขมันหนาแน่นสูง
 • ตรวจหาระดับไขมันทนาแน่นต่ำ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • ตรวจสมรรถภาพของปอดเบื้องต้น
 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://vichaivej-nongkhaem.com/


โรงพยาบาลศิครินทร์

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด19 LONG COVID CARE Health Check Up / 4,000 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์และรับคำแนะนํา
 • ตรวจวัดสายตา
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจระดับเอนไซม์ของตับ
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับค่าน้ำตาลสะสม ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ
 • ตรวจวินิจฉัยภาวะอุดตันขอบเส้นเลือดดำ
 • ตรวจสารบ่งชี้ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
 • ตรวจปัสสาวะ
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sikarin.com/


โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับท่านที่เคยติดเชื้อ Covid -19 (Post Covid Syndrome , Long Covid ) / 9,900 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายและสรุปผลการตรวจโดยอายุรแพทย์
 • ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (CT Chest)
 • ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจเพื่อดูการทำงานของหัวใจ (Echocardiogram)
 • ตรวจเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของตับ SGOT SGPT
 • ตรวจเลือดดูระดับวิตามินดี D level
 • ตรวจเลือดดูสารบ่งชี้การอุดตันของเส้นเลือดดำ D-Dimer
 • ตรวจเลือดดูระดับภูมิแอนตี้บอดี้ต่อโควิด Anti SARS-CoV-2 IgG

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.synphaet.co.th/


โรงพยาบาลเมดพาร์ค

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังหายจากการติดเชื้อ COVID-19 (Post COVID Health Checkup Programs)

Basic Program / 4,700 บาท

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
 • การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด
 • C-reactive protein
 • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine & eGFR)
 • ตรวจสมรรถภาพตับ ALT (SGPT)
 • การตรวจเอกซเรย์ปอด

Advanced Program / 19,000 บาท

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
 • การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือด
 • C-reactive protein
 • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine & eGFR)
 • ตรวจสมรรถภาพตับ ALT (SGPT)
 • ตรวจสมรรถภาพตับ AST (SGOT)
 • ตรวจสมรรถภาพตับ Alkaline Phosphatase
 • Troponin I High Sensivity
 • D-dimer
 • การตรวจคัดกรองโรคปอด
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • การตรวจภูมิคุ้มกันหลังหายจากการติดเชื้อ COVID-19
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.medparkhospital.com/

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19 ที่เรารวบรวมข้อมูลมานี้ เป็นแค่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งในกรุงเทพฯ เท่านั้น ลองเช็กราคาแต่ละโรงพยาบาลเพื่อประกอบการตัดสินใจดู
บทความแนะนำ
บทความ "สุขภาพ"ประโยชน์แตงโมเชื้อโรคสุขภาพผักผลไม้แก้กรดไหลย้อนโรคผิวหนังโรคหูด